17 februari 2023: internationale dag van de hoop

Katholieke dialoogscholen beoefenen een pedagogie van de hoop. 17 februari, internationale dag van de hoop, kan dus niet onopgemerkt voorbijgaan. Een inspirerend pedagogisch dossier helpt je om daaraan invulling te geven in je school.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio