Wat?

Waar staat dat eigenlijk voor? Een organisatiecultuur? En hoe verhoudt die zich tot de organisatiestructuur en tot de missie, visie en kernwaarden van jouw organisatie?

Definitie

sla link op in klembord

Kopieer

Organisatiecultuur kun je omschrijven als ‘het geheel van waarden, opvattingen, symbolen en rituelen die gedeeld worden door de organisatieleden’. Robert E. Quinn en Kim S. Cameron definiëren organisatiecultuur als ‘de wijze waarop de leden van de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met actoren gedragen’.

De organisatiecultuur:

 • geeft richting aan het handelen van je personeelsleden
 • verschaft betekenis aan je organisatie
 • bevordert het samenhorigheidsgevoel

Inhoud en sterkte van een organisatiecultuur

sla link op in klembord

Kopieer

De inhoud en de sterke van een organisatiecultuur zijn twee verschillende zaken.

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

De inhoud maakt de organisatiecultuur concreet en gaat over:

 • waarden en opvattingen
 • symbolen
 • mythen
 • symbolen
 • afspraken
 • slogans
 • documenten
 • rituelen

Sommige van die zaken zijn waarneembaar en andere niet.

Je kunt de inhoud van je organisatiecultuur beschrijven door een inventaris te maken. Net wat onzichtbaar is, bevraag je best expliciet.

Sterkte

sla link op in klembord

Kopieer

De sterkte van de organisatiecultuur is de mate waarin je medewerkers eensgezind zijn in hun waarden en opvattingen en die ook zo uitdragen. Hoe sterker de eensgezindheid, hoe sterker de organisatiecultuur.

Relatie met missie, visie en kernwaarden en de organisatiestructuur

sla link op in klembord

Kopieer

De organisatiecultuur, de organisatiestructuur en de missie, visie en kernwaarden van je organisatie moeten heel sterk verbonden zijn:

 • je missie, visie en kernwaarden vind je concreet terug in je organisatiestructuur.
 • Je organisatiecultuur is de uitgedragen consensus van de missie, visie en kernwaarden van jouw organisatie die concreet gemaakt werd in de organisatiestructuur.

Als grotere organisatie kun je per team of per afdeling een andere subcultuur hebben. Al die subculturen moeten wel vertrekken vanuit en hun basis vinden in éénzelfde gedeelde missie, visie en kernwaarden.

Leden van een zelfde team moeten zeker dezelfde organisatiecultuur uitdragen.

De afwezigheid van consensus die je kunt voelen in de organisatiecultuur, impliceert eigenlijk dat die organisatie geen echte cultuur heeft. De medewerkers en personeelsleden zijn onvoldoende in de organisatie opgenomen om volwaardige ‘cultuurdragers’ te zijn.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio