Samen werk maken van de organisatiecultuur

De wijziging van je cultuur is een proces dat zich op drie niveaus voltrekt:

 • het individuele personeelslid
 • de leidinggevenden
 • het geheel van de organisatie

Dat proces moet over de drie niveaus heen gestroomlijnd verlopen. Het gemeenschappelijk besef en de gemeenschappelijke actiebereidheid zijn cruciaal voor het welslagen van de verandering.

Kleine veranderingen vragen soms het meeste werk of energie. Details veranderen en toch een cultuuromslag realiseren, is misschien de grootste uitdaging.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio