Samen werk maken van de organisatiecultuur

De wijziging van je cultuur is een proces dat zich op drie niveaus voltrekt:

  • het individuele personeelslid
  • de leidinggevenden
  • het geheel van de organisatie

Dat proces moet over de drie niveaus heen gestroomlijnd verlopen. Het gemeenschappelijk besef en de gemeenschappelijke actiebereidheid zijn cruciaal voor het welslagen van de verandering.

Kleine veranderingen vragen soms het meeste werk of energie. Details veranderen en toch een cultuuromslag realiseren, is misschien de grootste uitdaging.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio