Hoe kun je een organisatiecultuur veranderen?

Er bestaan verschillende stappenplannen om aan organisatiecultuur te werken. Welk stappenplan je ook gebruikt, ze hebben allen twee zaken gemeen:

 • Je werkt vanuit de huidige in kaart gebrachte cultuur naar de consensus over de gewenste cultuur.
 • Je werkt aan een veranderingsproces: zowel het proces zelf als het resultaat zijn belangrijk.

Het aanpakken van de organisatiecultuur is een proces dat je met opzet aanpakt, buiten de dagdagelijkse werking ligt en veel tijd en moeite kost.

Cameron en Quinn onderscheiden negen belangrijke fasen die je niet noodzakelijk in een bepaalde volgorde moet doorlopen:

 • bereiken van een consensus over de huidige organisatiecultuur;
 • bereiken van een consensus over de gewenste organisatiecultuur;
 • bepalen wat de veranderingen wel of niet zullen inhouden
 • opstellen van scenario’s die een illustratie geven van de gewenste toekomstige cultuur;
 • opstellen van strategische acties en de agenda daarvan plannen en vastleggen;
 • realiseren van quick wins;
 • bekijken wat dat voor de rol en de werking van de leidinggevenden betekent;
 • bepalen hoe dat in de toekomst volgehouden en vastgehouden zal worden;
 • opstellen van een communicatiestrategie.

Scope van de verandering

sla link op in klembord

Kopieer

De scope van de verandering bepalen, wat houdt ze wel of niet in, is de belangrijkste stap. In die fase beantwoord je vragen zoals:

 • Op welke eigenschappen en activiteiten willen we de nadruk leggen bij het veranderen van onze cultuur zodat onze cultuurverandering tastbaar wordt?
 • Welke normen, eigenschappen en soorten gedrag moeten in onze cultuur overheersen?
 • Welke eigenschappen en welk gedrag moeten we verminderen of laten verdwijnen?
 • Wat kunnen we onderbrengen in routinematige processen zodat we er geen extra aandacht of middelen aan hoeven te besteden, maar dat ze toch behouden blijven?
 • Welke eigenschappen en welk gedrag moeten we zeker behouden en koesteren?
 • Door welke eigenschappen en gedrag willen we uniek zijn?
 • Waaraan kunnen we en willen we de vernieuwde cultuur herkennen?

De scope van een verandering bepalen, moet een gedagen proces zijn, dat alle actoren onderschrijven.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio