Visie

Vanuit welk kader, vanuit welke inspiratie wil je als opvoeder je werk opvatten en aanpakken? Dit is een belangrijke vraag waar je als startende opvoeder zeker al eens hebt over nagedacht. Een visie heeft pas haar waarde als ze in de dagelijkse (onderwijs)praktijk tastbaar aanwezig is en visueel vast te stellen is. Is je werk als opvoeder visiegedreven? Streef je dezelfde dingen na als wat de school ambieert?

Visie geeft ook richting. Waarvoor staan wij? Welke waarden typeren ons pedagogisch gedrag en ons dagelijks handelen? Waarin willen wij ‘de beste’ zijn? Welke richting willen we uit? Waar liggen onze prioriteiten?

Een visie zet je ook onder druk. Gaan wij  hiervoor inspanningsverplichtingen aan? Leggen we hierover rekenschap af? Spreken we hierover met onze prioritaire belanghebbenden (ouders/leerlingen)?

Een visie geeft opvoedersteams houvast om hun ambities als team te definiëren. Welke engagementen kunnen wij als team nemen waardoor de visie van de school dichterbij komt?

Houdingen en aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

Omdat scholen zo verschillend zijn in leerlingenkenmerken, context … willen we ons niet wagen aan ‘dé’ visie over ‘opvoeder zijn op school’. Wel geven we je enkele houdingen en aandachtspunten mee die essentieel zijn om je opdracht als opvoeder in het katholiek onderwijs waar te maken.

Een opvoeder:

 • heeft als basishouding: ‘je werk graag doen met een hart voor de leerlingen’.
 • is een rolmodel: ‘woorden wekken, voorbeelden strekken’.
 • kent en bewaakt zijn grenzen. Hij weet zich aan zijn kernopdracht te houden. Een opvoeder is enerzijds niet enkel toezichter, maar anderzijds ook geen therapeut.
 • focust zich op de mogelijkheden van leerlingen en niet op de tekorten en die zaken die ze (nog) niet kunnen.
 • steunt, stuurt en sterkt.
 • is mee verantwoordelijk voor het succes van zijn collega’s.
 • is bewogen. Hij zet leerlingen (en leraren) in beweging en laat zich bewegen door leerlingen. Hij heeft zich een vorm van betrokkenheid eigen gemaakt die het mogelijk maakt iets meer aan te kunnen dan gevraagd.
 • in een katholieke school kan zich bij zijn engagement laten inspireren door de persoon en de boodschap van Jezus: ‘Je zult zeventig maal zeven maal vergeven.’, ‘Het geknakte riet zul je niet breken.’ Wat je doet voor de minste van mijn broeders dat doe je voor Mij.’ Wie leeft vanuit het evangelie voelt zich opgeroepen en uitgedaagd zorg te dragen voor anderen, in het bijzonder voor de gekwetste, de zwakkere. Telkens opnieuw blijf je het positieve in de andere zoeken en zien. Elk mens is immers waardevol, ongeacht zijn mogelijkheden en beperktheden. Voor wie gelooft in God, is het leven een gave en een opgave: we hebben onze mogelijkheden gekregen én we mogen het beste van onszelf geven zodat leerlingen en collega’s ervaren dat ze de moeite waard zijn.

Peper en zout

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt het werk van een opvoeder ook met een beeld uitdrukken. Hij/zij is ‘peper en zout’ in de school.

 • Zout als smaakmaker: de opvoeder zorgt voor tal van activiteiten die een enorme meerwaarde geven aan het onderwijsgebeuren van een school.
 • Zout als bewaarmiddel: de opvoeder ziet toe op het naleven van afspraken. Soms is het nodig dat een opvoeder er ook eens een en ander (in)pepert …
 • Peper voor de afwerking: de opvoeder geeft pit aan het schoolleven, prikkelt en zorgt net voor dat tikkeltje extra.

Opvoeder-zijn

sla link op in klembord

Kopieer

‘Opvoeder-zijn’ is op een gezagvolle manier binnen een bepaald kader een positieve relatie met de leerlingen aangaan om zo bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen die de school zich voor ogen houdt, verwoord in een schooleigen opvoedingsproject en geconcretiseerd in een schoolwerkplan.

Als personeelslid binnen het katholiek onderwijs help je ook mee om de principes en waarden van de katholieke dialoogschool te realiseren.

Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.De Kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry
×
Kijkt als...
Niveau
Regio