Grenzen bewaken

Je bent opvoeder, geen therapeut … Dit houdt in dat je bij de begeleiding van je leerlingen precies je eigen grenzen moet bepalen. Wat kun je zelf aan? Wat is gespreksstof voor een cel leerlingenbegeleiding/het zorgteam? Wanneer is het nodig om door te verwijzen naar speciale instanties? Je school heeft over haar zorgbeleid beslist concrete afspraken gemaakt die meestal vastgelegd zijn in een stappenplan.

Een opvoeder kan ook het meest bereiken als hij dicht bij de leerlingen staat. Hij kent en begrijpt hun jongerencultuur, hij toont oprechte belangstelling voor hun leefwereld en hobby’s. Maar, deze vorm van betrokkenheid en nabijheid heeft ook grenzen. Hengelen naar sympathie bij leerlingen via het etaleren van je eigen privéleven is geen goede optie.

Een betrokken opvoeder is geen synoniem voor ‘vriend van de leerlingen’. Het is daarom beter dat je ook voldoende afstand bewaart. Dit kun je op verschillende manieren: je spreekt de leerlingen altijd aan in correct Nederlands, je bewaakt je eigen privacy door omzichtig om te springen met e-mailverkeer en het hanteren van sociale netwerken met leerlingen. Hou werk en privé beter goed gescheiden.

Contact

Roselien D'haenen
pedagogisch begeleider
   0486 79 58 08
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio