Wat is het werkterrein van de opvoeder? We geven je hier een aanzet zijn tot verdere ontdekking en zetten enkele bakens uit. Dit is geen vademecum waar alles in vermeld staat om het werk als opvoeder op school te kunnen uitoefenen.  Elke school heeft immers een eigen cultuur en een eigen context. Het takenpakket van een opvoeder kan dan ook heel verschillend zijn.

Dit starteradvies kwam tot stand via de werkgroep ondersteunend personeel van Katholiek Onderwijs, regio West-Vlaanderen.

Visie

Kader en inspiratie van waaruit je je werk opvat en aanpakt.

Werkomgeving

Schoolgebouw, directieteam, collega's, leerlingen, partners en pedagogisch project.

Werkterrein

Mogelijke inhoud van je takenpakket.

Grenzen bewaken

Dicht bij je leerlingen staan met voldoende afstand.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Verantwoordelijk voor de leerlingen die je zijn toevertrouwd.

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Roselien D'haenen
pedagogisch begeleider
   0486 79 58 08
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio