Modeldocumenten

41KB
Toelichting bij het model van huishoudelijk reglement LOC155KB
Model proces-verbaal samenstelling personeelsafvaardiging30KB
Model kiesreglement LOC75KB
Model protocol van niet, gedeeltelijk of volledig akkoord21KB
Model protocol stopzetting LOC-verkiezingen33KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio