In 1995 verplichtte de Vlaamse overheid de besturen van alle kleuterscholen, basisscholen, secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten om voor elk van hun instellingen een lokaal onderhandelingscomité (LOC) op te richten. Per onderwijsniveau geven we je antwoord op je vragen over de oprichting, over de samenstelling, over de werking, over de bevoegdheden en over de rechten en plichten van de personeelsvertegenwoordigers in dit 'orgaan van collectief overleg'.
De themapagina is aangepast aan de bepalingen van Onderwijsdecreet XXXI.

Basisonderwijs

Oprichting, samenstelling, werking, bevoegdheden

Secundair onderwijs

Oprichting, samenstelling, werking, bevoegdheden

Volwassenenonderwijs

Oprichting, samenstelling, werking, bevoegdheden

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio