In 1995 verplichtte de Vlaamse overheid de besturen van alle kleuterscholen, basisscholen, secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten om voor elk van hun instellingen een lokaal onderhandelingscomité (LOC) op te richten. Per onderwijsniveau geven we je antwoord op je vragen over de oprichting, over de samenstelling, over de werking, over de bevoegdheden en over de rechten en plichten van de personeelsvertegenwoordigers in dit 'orgaan van collectief overleg'.

Kieskalender 2023

Hersamenstelling 2023

Oprichting

Waarmee rekening houden tijdens de oprichting van een LOC?

Samenstelling

Hoe stel je je LOC samen?

Verkiezingen

Hoe organiseer je verkiezingen om een LOC samen te stellen?

Werking

Hoe werkt een LOC?

Bevoegdheden

Welke bevoegdheden heeft het LOC?

Rechten en plichten van de personeelsvertegenwoordigers

Waar moeten personeelsvertegenwoordigers aan voldoen?

Modeldocumenten

Welke modeldocumenten kun je gebruiken?

Contact

Jan-Baptist De Smet
stafmedewerker
   02 529 04 17
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio