Aan de slag

Hoe geef je onderwijsarrangementen lichamelijke opvoeding voor je leerlingen vorm en op welke manier zet je een schoolbeleid in verband met lichamelijke opvoeding op touw?

Bewegingsactiviteiten voorzie je het best dagelijks. Dat wil zeggen dat bewegen zich niet mag beperken tot de ingeroosterde uren lichamelijke opvoeding. Ook als groepsleraar speel je daarbij binnen het klas(groeps)gebeuren een belangrijke rol (zie de Bewegingsgezinde basisschool)

Ondanks de noodzaak aan plannen, soms ook op langere termijn, blijft het toch van groot belang in te spelen op de noden van elk kind op ieder moment. Planmatig werken zorgt voor continuïteit in het leren als je dit systematisch en op korte en lange termijn toepast. Onderwijs dat zich alleen op kortetermijneffecten richt, beoogt snelle successen maar hindert het systematisch opdoen van leerervaringen en daarmee de ontwikkeling van leerlingen. In een ontwikkelingsgericht onderwijsaanbod ga je als leraar op zoek naar hoe je de leerplandoelendoelen kan realiseren binnen onderwijsarrangementen die inspelen op het competentiegevoel, de autonomie en de verbondenheid. Programma- en ontwikkelingsgericht onderwijs gaan dus hand in hand. (Zie Focus van uit het leerplan ‘Zin in leren, zin in leven).

Wil je meer weten over hoe je kan plannen op korte of lange termijn, dan kan je dat vinden onder ‘planmatig werken’. Diverse voorbeelden kun je vinden in de bib van de leerplansite Zin in leren! Zin in leven!. Daar kun je ook onder de uitbouwfactoren die horen bij de diverse doelen voorbeelden van opbouw vinden.

Contact

Kirsten Goemans
pedagogisch begeleider
   Pascale Muylaert
   pedagogisch begeleider
     0497 84 92 72
     Anke Van Roey
     pedagogisch begeleider
       0497 68 60 26
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio