Sinds 1 september 2023 is het nieuwe leersteundecreet in voege. Katholiek Onderwijs Vlaanderen telt 16 zelfstandige leersteuncentra en 4 specifieke leersteuncentra waarvan één voor type 4, één voor type 6-7 en twee voor type 4, 6 en 7. Elke school voor gewoon onderwijs stelt al haar leersteunvragen voor leerlingen die beschikken over een GV-, GC-, IAC-verslag of OV4-verslag aan het leersteuncentrum waarbij men is aangesloten. Leerondersteuners bieden leersteun in samenwerking met de leerkracht, de leerling, de ouders en het schoolteam.

Transversaal team leersteun

Wie kun je contacteren?

Oprichting

Hoe richt je een vzw-leersteuncentrumbestuur op?

Organen

Hoe ziet een vzw-leersteuncentrumbestuur eruit?

Personeel

Alle beschikbare informatie over personeelsaangelegenheden.

Financiële stimuli voor huisvesting

Informatie over financiële tegemoetkomingen voor huisvesting.

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Annemie Jennes
stafmedewerker
   02 507 06 25
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio