Sinds 1 september 2023 is het nieuwe leersteundecreet in voege. Katholiek Onderwijs Vlaanderen telt 16 zelfstandige leersteuncentra en 4 specifieke leersteuncentra waarvan één voor type 4, één voor type 6-7 en twee voor type 4, 6 en 7. Elke school voor gewoon onderwijs stelt al haar leersteunvragen voor leerlingen die beschikken over een GV-, GC-, IAC-verslag of OV4-verslag aan het leersteuncentrum waarbij men is aangesloten. Leerondersteuners bieden leersteun in samenwerking met de leerkracht, de leerling, de ouders en het schoolteam.

Van M-decreet naar leersteundecreet

Opnames en presentaties van de verschillende infomomenten.

Oprichting

Hoe richt je een vzw-leersteuncentrumbestuur op?

Organen

Hoe ziet een vzw-leersteuncentrumbestuur eruit?

Personeel

Alle beschikbare informatie over personeelsaangelegenheden.

Financiële stimuli voor huisvesting

Informatie over financiële tegemoetkomingen voor huisvesting.

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio