Met je klas: reflectie via casussen

Deze werkvorm ondersteunt leerlingen om te reflecteren over concrete onderwerpen.
This method supports students to reflect about concrete topics (English version below)

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen secundair onderwijs

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen reflecteren over een concreet onderwerp op een onderbouwde wijze. Herkenbare en soms evidente situaties worden het voorwerp van een diepgaande reflectie. 

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

  1. De leerling krijgt een inleiding op het onderwerp aan de hand van een tekst, een filmpje of ander medium (mogelijks worden eerste reacties bevraagd of wordt een aantal algemene reflectievragen meegegeven waarop ze in fase 5 een antwoord formuleren).
  2. De leerlingen krijgen vervolgens verschillende casussen waaraan reflectievragen verbonden zijn.
  3. De leerlingen noteren voor zichzelf antwoord op de reflectievragen
  4. De leerlingen wisselen hun antwoorden uit in deelgroepjes (samenstelling en groepering vrij te bepalen)
  5. Mogelijke uitbreiding: leerlingen maken een korte samenvatting en formuleren antwoord op een aantal algemene vragen met betrekking tot het onderwerp.

Deze werkvorm kan zowel face2face als online gebruikt worden.

Target group: Grade 7 and older students
Goal: Pupils reflect on a concrete subject in a well-founded manner. Recognisable and sometimes obvious situations become the object of in-depth reflection. 
Process:
1: The pupil is introduced to the subject by means of a text, a film or another medium (possibly initial reactions are questioned or a number of general reflection questions are given to which they formulate an answer in phase 5)
2: The students are then given different cases with reflection questions attached.
3. The students note down the answers to the reflection questions for themselves.
4. The students exchange their answers in subgroups 
5. Possible extension: pupils make a short summary and formulate answers to a number of general questions related to the topic.

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio