Met je klas: GGGGG-schema

Een hulpmiddel om bij een gebeurtenis of feit te reflecteren over gevoelens, gedachten, gedrag (en gevolgen).

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen (eerste graad) secundair onderwijs

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

  • De leerlingen beschrijven bij een feit de eigen gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen voor zichzelf.
  • De leerlingen hanteren richtvragen om te reflecteren over feiten of gebeurtenissen.

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Het GGGGG-schema is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om erachter te komen welke (onbewuste of automatische) gedachten ertoe leiden dat een bepaalde gebeurtenis of feit bepaalde gevoelens bij je wakker roept. Deze gevoelens leiden tot bepaald gedrag en dat gedrag leidt weer tot bepaalde gevolgen.

Het GGGG-model gaat er vanuit dat het belangrijk is om je bewust te worden van de invloed van je gedachten en gevoelens op je gedrag. Gedachten en gevoelens kunnen het gedrag zowel bevorderen als verstoren. 

  • Leerlingen kunnen dit zelfstandig invullen.
  • Je kunt hier eventueel ook over uitwisselen in de klas (een pro-actieve cirkel biedt kansen).
  • Je kunt dit gaandeweg ook verfijnen naar gedrag dat ik liet zien, en gedrag dat ik zou kunnen/willen laten zien (alternatieven).
  • Leerlingen die moeite hebben om gevoelens en gedachten onder woorden te brengen kunnen gebruik maken van hulpmiddelen zoals gevoelskaarten, foto's, cirkel van gevoelens ...

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio