Met je team: brainstormen rond een thema

De leerlingen en leraren brainstormen rond een thema en bekijken dit breed vanuit diverse invalshoeken: het sociale, ecologische en economische perspectief. Ze zoeken linken met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Deze tool werd ontwikkeld door VALIES en uitgetest in scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Doelstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen en leraren bekijken een (alledaags) thema breed door het te benaderen vanuit verschillende invalshoeken en te linken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

 • leerlingen tweede en derde graad basisonderwijs en secundair onderwijs
 • leraren basis- en secundair onderwijs

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Een lerarenteam of leerlingengroep wil werken rond een bepaald thema. Om dit thema te laten aansluiten bij duurzame ontwikkeling en burgerschap brainstormen ze over het thema:

 1. Ze noteren het thema in het midden van het blad. Bijvoorbeeld: groene speelplaats, boerderij, klimaatopwarming, …
 2. Ze denken over dit thema na vanuit drie verschillende invalshoeken: people, planet, prosperity. Het is belangrijk goed na te denken over de vraag die hier gesteld wordt: die kan algemeen of specifieker zijn. Bijvoorbeeld:
  • Wat heeft dit thema (bv. boerderij) in het algemeen te maken met mensen, de planeet, de welvaart?
  • Wat zijn oorzaken of gevolgen van dit thema (bv. een groene speelplaats) voor mensen (leerlingen, leraren, ouders, de ruimere buurt, wereldwijd …), de planeet, de welvaart?
  • Wat vermeerdert of vermindert (= gevolgen) door dit probleem (bv. klimaatopwarming) voor mensen, de planeet, de welvaart?
 3. Ze noteren alle mogelijke antwoorden rond people, planet, prosperity.
 4. Ze linken hun antwoorden met één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: welke doelstellingen komen aan bod rond dit thema? Ze omcirkelen de doelstelling, trekken pijlen, voegen ideeën toe, …

Het resultaat van deze brainstormoefening is een brede blik op een thema als basis om het thema (of een deel ervan) verder te onderzoeken. Eén van de mogelijkheden is om met de input uit de mindmap een relatiecirkel op te bouwen waarin de deelnemers oorzaken en gevolgen met elkaar verbinden om meer inzicht te krijgen in het thema. Bekijk hiervoor het praktijkvoorbeeld De relatiecirkel.

Tip: maak deze oefening interactief en dynamisch:

 1. In plaats van deelnemers een werkblad te laten invullen bouwt de groep samen aan één groot schema op bijvoorbeeld de vloer van de turnzaal, op de speelplaats … Deelnemers noteren met een dikke stift één kernwoord per post-it of blad. Nadien clusteren de deelnemers alle kernwoorden die bij elkaar horen en plaatsen ze de SDG’s (op A4) bij in de mindmap.
 2. Varieer in groepssamenstelling en laat deelnemers nu eens individueel nadenken, per twee uitwisselen, met de hele groep samenwerken. Op die manier wakker je ideeën aan en wordt er geleerd van elkaar.

Links en bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio