In dialoog: Burgerschapsvorming door de ogen van je leerlingen, ontwikkeling van het burgerschapskompas

De nieuwe leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dagen je uit om je visie op vorming explicieter te maken: wat is de identiteit van je school? Wat voor burgerschap streef je als schoolteam na? In dit proces mag de stem van je leerlingen niet ontbreken. Daarom ontwikkelen we het burgerschapskompas, een gestandaardiseerde leerlingbevraging met ondersteunende materialen.​

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio