FAQ

sla link op in klembord

Kopieer
Deze lasmethoden vormen geen basisdoel in het leerplan. Het aanbod mag bijgevolg niet ten koste gaan van het aanleren van halfautomaat en TIG. De school waakt er dus best over dat de tijdsbesteding in een redelijke verhouding gebeurt.
Verbreden op deze basisdoelen kan in beperkte mate. Andere lasmethoden kunnen bijgevolg deel uitmaken van het aanbod indien dit met een duidelijke visie op de leerlijn lassen gebeurt.

sla link op in klembord

Kopieer
Het leerplan is opgesteld vanuit een projectmatige benadering. Dit betekent dat je een projectmatige aanpak zoveel mogelijk nastreeft. Uiteraard kan en hoeft niet alles binnen een project geforceerd te worden. Het inoefenen en trainen van vaardigheden gebeurt soms door het repetitief leggen van lasrupsen op oefenplaten, wat zeker zijn didactische waarde behoudt in het aanbod.
Je kunt hierbij het streven naar lascertificaten als voorbeeld nemen: pas na veel oefenen kan een test worden afgelegd, het slagen voor de test is een voorwaarde om te lassen in een uitdagend project.

sla link op in klembord

Kopieer
Het leerplan is opgesteld vanuit een geïntegreerde benadering. Dit betekent dat de nodige theorie pas zinvol is in functie van een praktische realisatie. Het leerplan vraagt dus geen uitvoerig theoretische uiteenzetting van de verschillende lasprocedures, lasposities, lasmethodes, toevoegmaterialen, materialen … los van de realisatie binnen een project.
Probeer vandaar het aanbod theorie te doseren en in verband te brengen met de realisatie. Hou er ook rekening mee dat leerlingen in een derde graad lassen- constructie verder gevormd worden. Het vertrekken vanuit een goede lastekening en WPS kan een hulp zijn om theorie en praktijk te verbinden.
Het vertrekken vanuit een goede lastekening en WPS kan een hulp zijn om theorie en praktijk te verbinden.

sla link op in klembord

Kopieer
Het leerplan maakt geen vermelding van de aan te bieden laspositities. Vanuit didactisch oogpunt start je bij voorkeur met de posities PA en PB voor de hoeklas en stompe las. Wanneer een leerling deze lasposities in voldoende mate beheerst, kunnen andere posities aan bod komen.  Het is aangeraden om hierin afstemming te maken met de 3de graad.

sla link op in klembord

Kopieer
Wat in het leerplan staat is wat minimaal aangeboden moet worden, waarbij je de leerplandoelen ook minimaal mag lezen. Afhankelijk van jouw uitrusting, jouw leerlingengroep, jouw voorkeur, de bedrijven waarmee je samenwerkt … kun je bepaalde doelen of onderwerpen verdiepen of verbreden.
Alles wat aangeboden wordt mag je evalueren (hoeft niet noodzakelijk met cijfers). Probeer als leerkracht wel zicht te houden op wat de leerling als basis moet kennen/kunnen (leerplandoelen) en wat je extra aanbiedt, zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij de deliberatievraag.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio