Modellessentabellen

Elke studierichting heeft z’n eigen specifieke modellessentabel.

Uitgangspunten

sla link op in klembord

Voor elke modellessentabel gaan we uit van volgende uitgangspunten:

  • De modellessentabellen per finaliteit hebben enkel betrekking op vakken van de algemene vorming.
  • De modellessentabel is een minimumlessentabel. Onze leerplannen houden rekening met het vooropgestelde aantal uren. Ze bieden aan onze leden rechtszekerheid in functie van erkenning en subsidiëring.
  • De leerplannen zijn graadleerplannen. De school beslist zelf hoeveel lesuren zij besteedt aan een vak in het eerste en in het tweede leerjaar van een graad. Ze kan dus uren verschuiven voor een vak van het eerste naar het tweede leerjaar van een graad en omgekeerd.
  • De modellessentabel is richtinggevend. De school legt eigen accenten vanuit haar visie op onderwijs, ligging en leerlingenpopulatie. Zij beslist aan welke vakken ze meer of minder lesuren wil besteden en communiceert daarover transparant met alle betrokkenen.
  • Om de domeinoverschrijdende en domeingebonden studierichtingen in de D-finaliteit onderling voldoende te kunnen profileren in functie van verschillende leerlingenprofielen, maken we een onderscheid tussen de modellessentabel van domeinoverschrijdende en domeingebonden studierichtingen. De onderliggende eindtermen zijn dezelfde, maar zullen leiden tot onderscheiden leerplannen voor de algemene vorming.
  • In een aantal studierichtingen wordt de inhoud van bepaalde aspecten van de algemene vorming geïntegreerd met de specifieke vorming. Dat zal een impact hebben op het aantal lesuren in de modellessentabel: het aantal lesuren algemene vorming en specifieke vorming moet in dat geval samen bekeken worden. Op basis van de basismodellessentabel en de richtingspecifieke vorming wordt voor elke studierichting een eigen richtingspecifieke modellessentabel opgesteld.
    • In de studierichting Technologische wetenschappen en Engineering (D-finaliteit, 3de graad) wordt het vak Natuurwetenschappen (B) uit de modellessentabel vervangen door o.m. de vakken Chemie (B+S) en Fysica (B+S) en wordt het aantal voorziene lesuren verhoogd.
    • In de studierichting Grieks-Latijn (D-finaliteit 2de graad) wordt het aantal lesuren specifieke vorming verhoogd t.o.v. de modellessentabel zodat een combinatie van 4 lesuren Grieks en 4 lesuren Latijn mogelijk wordt. Dat heeft tot gevolg dat het aantal lesuren van andere vakken van de basisvorming vermindert en leerlingen in een kleiner tijdsbestek dezelfde leerstof verwerken.

Contact

Cindy Lammens
teamverantwoordelijke
02 507 07 31
0473 86 18 78

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio