Modellessentabellen

Elke studierichting heeft z’n eigen specifieke modellessentabel.

Uitgangspunten

sla link op in klembord

Kopieer

Voor elke minimum-modellessentabel gaan we uit van volgende uitgangspunten:

  • De modellessentabel is een minimumlessentabel. Onze leerplannen houden rekening met het vooropgestelde aantal uren. Ze bieden aan onze leden rechtszekerheid in functie van erkenning en subsidiëring.
  • De leerplannen zijn graadleerplannen. De school beslist zelf hoeveel lesuren zij besteedt aan een vak in het eerste en in het tweede leerjaar van een graad. Ze kan dus uren verschuiven voor een vak van het eerste naar het tweede leerjaar van een graad en omgekeerd.
  • De minimum-modellessentabel is richtinggevend. De school legt eigen accenten vanuit haar visie op onderwijs, ligging en leerlingenpopulatie. Zij beslist aan welke vakken ze meer of minder lesuren wil besteden en communiceert daarover transparant met alle betrokkenen.

Minimummodellessentabellen eerste leerjaar 2de en 3de graad

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio