Nadenken over gebruikte leesstrategieën

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOsn1 dat leerlingen leeststrategieën met behulp van de leraar steeds strategischer moeten kunnen inzetten. In de sleutels voor effectieve didactiek (VLOR, 2019) raden experten aan om expliciet strategie-instructie toe te passen.

Situering van de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Waarom wil ik dat weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Een strategie is een mentale tool die leerlingen inzetten om hun leesbegrip te ondersteunen, te monitoren of te herstellen. Door het gebruik van gepaste strategieën krijgen leerlingen zelf meer greep op het proces van begrijpend lezen, kunnen ze dat proces ook beter bewaken en bijsturen en worden ze zo betere begrijpend-lezers.

Wat wil ik weten?

sla link op in klembord

Kopieer

In welke mate gebruiken leerlingen de verschillende leesstrategieën en hoe helpt hen dat? Het leerplan voorziet bij het leren van de leesstrategieën (TOsn1) een leerlijn:

  1. ermee kennismaken via modeling;
  2. ze inzetten op initiatief van en met hulp van de leraar;
  3. ze met hulp van de leraar steeds strategischer inzetten.

Dat sluit ook aan bij IVzv4. In de ontwikkelstappen bij dit doel lees je: in onderling overleg met andere leerlingen of individueel zoeken naar de meest geschikte strategie … – tijdens het oplossingsproces nagaan in welke mate de gekozen strategie effectief is – indien gewenst de gekozen strategie bijsturen.

Hoe kom ik dat te weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Door zelfevaluatie van de leerling via een vragenlijst. De leraar kan aansluitend een gesprek aanknopen (zie gesprek over leesstrategieën). De leraar kan ook samen met de leerling de vragenlijst overlopen. Of leerlingen kunnen met elkaar in gesprek gaan over hun antwoorden.

Wanneer zet ik het in?

sla link op in klembord

Kopieer

De vragenlijst kan aanvullend bij een les of toets waarin leesstrategieën expliciet aan bod komen. Of tijdens een bewust observatie- en reflectiemoment. Je kan ook delen van de vragenlijst gebruiken.

Voor wie zet ik dit in?

sla link op in klembord

Kopieer

Verschillende vragen kun je inzetten in gesprekjes met leerlingen voor, tijdens en na het lezen. Als je de leerlingen wil laten reflecteren aan de hand van de vragenlijst, dan past die best bij leerlingen vanaf 9 jaar. We verwachten dat de leerlingen stilaan strategischer te werk gaan, maar daar nog niet helemaal aan voldoen en dat ze reflecteren over de gebruikte strategieën.

Waarvoor gebruik ik wat ik weet?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen kunnen op deze wijze leren van zichzelf, van anderen, van de leraar. Je kunt als leraar extra ondersteuning geven door expliciet in te zetten op bepaalde strategieën en/of bepaalde strategieën te modelen.

Evaluatietechnieken en -instrumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Reflectiewijzer leesstrategieën

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze reflectiewijzer kunnen de leerlingen nadenken over hun eigen leesstrategieën.

Gespreksmogelijkheden nadien

sla link op in klembord

Kopieer

In het instrument ‘Gesprek over leesstrategieën’ vind je een leidraad om een gesprekje te voeren met de leerling over de gebruikte leesstrategieën voor, tijdens en na het lezen. Dat kun je ook hier inzetten bij het overlopen van de vragenlijst.

Bron: gebaseerd op van de Mortel & Förrer. Grip op leesbegrip (CPS). Gebaseerd op van den Mortel en Förrer (2010). Lezen… denken… begrijpen! (CPS). ​​​​​

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio