Nadat een vzw is opgericht, zullen sommige kenmerken van je vzw na verloop van tijd veranderen: nieuwe leden treden toe, bestuurders veranderen, statuten worden aangepast... Ten eerste moeten die beslissingen worden genomen door het bevoegde orgaan binnen de vzw. Verder moet je wijzigingen bewaren in een intern vzw-dossier en vaak ook officieel laten bekendmaken. Dat doe je door bepaalde beslissingen neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. De griffie doet dan het nodige om de wijzigingen te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Statutenwijziging

Het aanpassen van de basisafspraken en -regels van je vzw

Bestuurderswijzigingen

Bestuurders (her)benoemen en bestuurdersmandaten beëindigen

Wijziging van de leden

Nieuwe leden aanvaarden en bestaande leden uitsluiten

Goedkeuring van een intern reglement

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio