Goedkeuring van een intern reglement

De statuten van je vzw bevatten de basisregels die leden en bestuurders moet naleven. Daarnaast kun je ook een intern reglement opstellen, vroeger gekend als "huishoudelijk reglement". Zo'n intern reglement vult de statuten verder aan en bevat aanvullende regels en afspraken over de werking van de vzw. Denk onder meer aan:

 • rolverdeling en taakverdeling binnen het bestuursorgaan, bijvoorbeeld de voorzitter, secretaris, penningmeester ...;
 • aanvullende bepalingen rond discretieplicht en vermijden van belangenvermenging;
 • bepalingen over de werking van de dagelijks bestuurder(s).

Het hebben van een intern reglement is niet wettelijk verplicht en de wet legt dan ook geen inhoudelijke vereisten op. Je bent dus vrij om te bepalen hoe je het document samenstelt. Om een intern reglement in te voeren, moet die mogelijkheid wel uitdrukkelijk zijn voorzien in je statuten.

  Let erop dat je in het intern reglement geen zaken opneemt die:

  • strijdig zijn met dwingende wetbepalingen of met je statuten;
  • moeten worden geregeld in je statuten;
  • raken aan de rechten van de leden, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

  Beslissing om een intern reglement goed te keuren of aan te passen

  sla link op in klembord

  Kopieer

  In principe wordt het interne reglement (en alle latere wijzigingen) goedgekeurd door het bestuursorgaan. Uitzonderlijk behouden je statuten dat voor aan de algemene vergadering. Kijk het voor alle zekerheid even na in je statuten.

  Contact

  Sarah Claeys
  stafmedewerker
    02 507 06 44
    Mathias De Baets
    stafmedewerker
      02 507 07 97
      ×
      Kijkt als...
      Niveau
      Regio