Binnen een vzw zijn er twee verplichte organen: de algemene vergadering en het bestuursorgaan. De statuten kunnen ook in de mogelijkheid voorzien om een dagelijks bestuur te installeren. Dat is een optie, geen verplichting. Hoe zijn al deze organen samengesteld? Hoe worden hun leden benoemd? En waarvoor is ieder orgaan bevoegd?

Algemene vergadering

Het controleorgaan binnen de vzw

Bestuursorgaan

Het beslissingsorgaan binnen de vzw

Dagelijks bestuur

Een optioneel orgaan binnen de vzw om kleine en dringende beslissingen te nemen

×
Kijkt als...
Niveau
Regio