Krachtlijnen

Krachtlijnen van het studiegebied

sla link op in klembord

Kopieer

 1. In de eerste graad laat je leerlingen proeven van de rijke waaier van facetten in de voeding. Je helpt hen om zich te oriënteren.
 2. We maken geen onderscheid tussen technische vakken (TV) en praktijkvakken (PV). Het beroepscompetentieprofiel is richtinggevend voor alle toepassingen in de lessen AV – TV – PV.
 3. Op’voeding’ is belangrijk: de opleiding richt zich naar de creatieve mens in zijn totale persoonlijkheid:
  • met zijn natuurlijke talenten en beperktheden;
  • met een gezonde dosis enthousiasme en betrokkenheid;
  • met zorg voor een positief zelfbeeld en goede sociale relaties.
 4. Door leerlingen dingen te laten doen, vaardigheden bij te brengen, stimuleer je bij hen de liefde voor het creatieve en de passie voor het beroep.
 5. Er zijn niet zoveel leerboeken, de competenties uit het leerplan zijn richtinggevend.
  De leerplannen zijn ‘competentie-ontwikkelend’ geschreven. Maak je jaarplan op vanuit deze competenties en durf af te stappen van plat betreden paden. De voedingssector is in volle beweging, speel hierop in.
 6. Om in te spelen op de diversiteit van de leerlingen, raden we aan om te differentiëren (tempo, aanbod, ondersteuning, werkvormen, evaluatie en interesse).
 7. De leerplannen nodigen uit tot het hanteren van veel verschillende werkvormen. Meer werkvormen hanteren, weerspiegelt zich ook in de evaluatie. Competenties worden breed geëvalueerd: kennis in samenhang met vaardigheden. Procesevaluatie is belangrijker dan productevaluatie. Vakspecifieke attitudes zijn even belangrijk als de vakbekwaamheden.
 8. De geïntegreerde proef (gip, in bso en tso) is ook een uitgelezen kans om leerlingen breder te evalueren.
 9. Stages vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding.
 10. Het studiegebied Voeding is duidelijk verschillend van het studiegebied Verzorging-voeding.

Praktische tips

sla link op in klembord

Kopieer

 1. Passie voor voeding en teamwork
 2. Aandacht voor (voedsel)veilig, hygiënisch en milieubewust werken (goede hygiënepraktijken - HACCP)
 3. Aandacht voor prijsbewust handelen
 4. Belang van een goede materiële ondersteuning: een degelijk, professioneel uitgerust vaklokaal (keuken en bar/restaurant) is een must in tweede en derde graad.
 5. Belang van een goede vakgroepwerking zodat je klaspraktijk horizontaal maar ook verticaal afgestemd is op mekaar.
 6. Integreer algemene vakken door middel van projecten, overleg …
 7. Bereid zijn om zich voortdurend na te scholen op vaktechnisch maar ook pedagogisch vlak.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio