Pedagogisch-didactische aanpak

Filter

Pedagogisch-didactisch

Internationale samenwerking

Een voorbeeld van een e-learningproject tussen hotelscholen.

  Basiscompetenties van de leerkracht secundair onderwijs

  Een sterke leraar verbetert de leerprestaties van zijn leerlingen en heeft een blijvende invloed op hun verdere leven.

   Didactische werkvorm demo-les

   Bij een demonstratie laat een persoon (de leraar, een leerling, een gast) op een aanschouwelijke manier zien hoe iets werkt.

    Leerlinggesprek

    Een voorbeeld van een document dat leerlingen kunnen gebruiken als individuele voorbereiding bij het leerlingcontact met vakleerkracht en titularis op het einde van een periode.

     Lerarenplatforms

     Een verzameling van de belangrijkste verzamelsites waar je materiaal kan raadplegen.

      Negen schakels van effectief onderwijs

      Wat is onderwijskwaliteit? Negen sleutelfactoren volgen Jos Cöp.

       6 van 29

       ×
       Kijkt als...
       Niveau
        Regio