Wat

Een proces van samen groeien

sla link op in klembord

Kopieer

Talenbeleid voeren is een complex proces dat vertrekt vanuit het geloof in groeikansen van lerenden en leraren. Het doel van het voeren van een talenbeleid zijn persoonlijke groei, schoolsucces en maatschappelijk functioneren voor alle lerenden.

Talenbeleid wordt aangedreven door verschillende inhouden, zoals taalonderwijs, omgaan met meertaligheid, talensensibilisering, taalinitiatie, Nederlands als onderwijstaal, Nederlands als vaktaal, taal in de interne en externe communicatie.

Talenbeleid wordt procesmatig gedreven door wisselwerkingen tussen individuele acties en teamgebeuren, middellange en langetermijnprocessen, tussen visieontwikkeling en concrete acties … Het vraagt een volgehouden dynamiek van plannen, overleggen, uitvoeren, reflecteren en bijsturen of borgen. Een talenbeleid is in die zin nooit af.

Talenbeleid is een uniek proces, omdat het vertrekt vanuit en terugkeert naar de eigenheid van een organisatie. Het talenbeleid is organisatiespecifiek en contextgebonden. Het is een voortdurende zoektocht: wat werkt in jouw organisatie; welk effect heeft het op de lerenden; hoe inspelen op veranderingen die zich onderweg voordoen?

De leraar doet ertoe

sla link op in klembord

Kopieer

Een talenbeleid omvat doelen op korte, middellange en lange termijn. Het team stelt die doelen ook voortdurend in vraag, evalueert zijn werking en stuurt bij waar nodig. Reflecteren, bijsturen en borgen maken inherent deel uit van een talenbeleid.

Het talenbeleid van je organisatie helpt je om een krachtige taalleeromgeving te realiseren. Met jouw individuele acties draag jij bij aan het talenbeleid. Via het olievlekprincipe kun je andere collega’s inspireren.

Idealiter zorgt jouw organisatie ervoor dat jij met je collega’s in dialoog kunt gaan over de struikelblokken die je tegenkomt. De directie, het kernteam of het taalbeleidsteam ontwikkelen een beleid. Zij voorzien opvolging bij de implementatie van een nieuwe onderwijsaanpak en hechten belang aan de versterking van de visie op taalvaardigheidsonderwijs.

Definitie

sla link op in klembord

Kopieer


Taalbeleid is een structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten. (Van den Branden, 2010)

Gezien het belang dat wij hechten aan Nederlands, meertaligheid én vreemde talen spreekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen over ‘talenbeleid’.

Contact

Wouter Gorissen
pedagogisch begeleider
   0474 46 79 96
   Marleen Lippens
     0492 73 27 17
     Nathalie Vandenameele
     pedagogisch begeleider
       02 507 06 49
       0476 74 74 29
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio