Taalontwikkeling Nederlands van leerlingen evalueren

Hoe kunnen we door onze manier van evalueren onze leerlingen helpen om beter te leren en zich beter te ontplooien? Hoe kunnen we doorheen alle ontwikkelvelden ervoor zorgen dat door de manier waarop we evalueren onze leerlingen uitgroeien tot betere taalgebruikers? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze al luisterend, sprekend, lezend en schrijvend doeltreffender kunnen communiceren? Dat ze hun belevingswereld met meer zeggingskracht kunnen uitdrukken? M.a.w. hoe evalueren we de leeruitkomst van de taalontwikkeling Nederlands. We geven enkele voorbeelden van taalsituaties.

Over deze databank

De materialenbank biedt talrijke documenten over het ontwikkelveld taalontwikkeling (Nederlands). Denk aan kijkwijzers, visieteksten, toelichtingen bij het leerplan, beleidsinstrumenten, analyseformulieren, plannen ... Je kunt filteren op basis van een ontwikkelthema of van bepaalde aspecten van taalontwikkeling.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio