Taal op de speelplaats

Leerlingen leren niet alleen taal in de klas. Ze ontwikkelen ook op een spontane manier hun taalvaardigheid op de speelplaats. De school kan met een schooleigen talig speelplaatsbeleid de taalontwikkeling bij haar leerlingen stimuleren. In dit artikel vind je achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden. Natuurlijk verduidelijken we ook het verband met Zin in leren! Zin in leven!

Over deze databank

De materialenbank biedt talrijke documenten over het ontwikkelveld taalontwikkeling (Nederlands). Denk aan kijkwijzers, visieteksten, toelichtingen bij het leerplan, beleidsinstrumenten, analyseformulieren, plannen ... Je kunt filteren op basis van een ontwikkelthema of van bepaalde aspecten van taalontwikkeling.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio