Effectief leren lezen met begrip

In deze toelichting lees je hoe je op basis van de doelen uit het leerplan een effectieve didactiek ontwikkelt voor begrijpend lezen, of lezen met begrip, vanuit de schriftelijke taalvaardigheid Nederlands.

Leesstrategieën flexibel kunnen inzetten is daar een onderdeel van. Die leesstrategieën zijn samengevat in een document.

Over deze databank

De materialenbank biedt talrijke documenten over het ontwikkelveld taalontwikkeling (Nederlands). Denk aan kijkwijzers, visieteksten, toelichtingen bij het leerplan, beleidsinstrumenten, analyseformulieren, plannen ... Je kunt filteren op basis van een ontwikkelthema of van bepaalde aspecten van taalontwikkeling.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio