In groep samenwerken

In groep samenwerken, is voor veel leerlingen niet evident. In groep geef je de leerlingen wel echt de kans tot interactie en laat dat nu net één van de drie grote pijlers van taalbewust lesgeven zijn.

Met placemats kun je groepswerk organiseren voor coöperatieve werkvormen. Daar kun je leerlingen in snel wisselende heterogene en homogene duo's verdelen die daarna de bevindingen in de groep van vier kunnen inbrengen. Met varianten daarop kun je nog beter inspelen op de zwaktes/ sterktes van je leerlingen.

Zet in de klassen ook in op verbindende communicatie en stel op dat vlak ook hoge verwachtingen. Met een blobtree kunnen ze op elkaars samenwerking en hun eigen samenwerking reflecteren, leren voor de volgende keer in groep. Geef stillere leerlingen ook eens de taak om te modereren, laat de taalzwakke leerling verslag maken met een taalsterke als assistent.

Leraar in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen in groep laten samenwerken, daagt hen uit om in interactie te gaan over de lesinhoud. Ze hebben hun eigen, maar ook elkaars taal nodig om tot een goed resultaat te komen. Ze worden niet alleen inhoudelijk sterker, maar ook in taal en groeien op sociaal vlak.  
Geef iedereen een goed omschreven taak, een duidelijk vooropgestelde tijd en maak de groepen niet te groot.

Placemat iedereen denkt mee
Iedereen schrijft op zijn stukje de oplossing, wat hij weet of denkt over iets. Na mondelinge bespreking, schrijf je in het midden de overeenkomsten, de beste ideeën, de keuze van de groep

Verbindende communicatie
Met dit filmpje van Frederik Imbo kun je dit thema bespreekbaar maken en grenzen bepalen met de leerlingen rond de manier van communiceren in de groep.

Co-teacher of ondersteuner in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Even ingrijpen als je ziet dat een leerling te weinig spreekkansen Grijp in als je ziet dat een leerling te weinig/ te veel spreekkansen krijgt. Los als tweede persoon dringende vragen op of observeer hoe bepaalde leerlingen deelnemen aan het groepswerk, laat hen reflecteren over de samenwerking en geef zelf ook feedback. Luister naar de manier van communiceren in de groepen en help de leerlingen om grenzen te stellen. , als tweede persoon dringende vragen oplossen of gewoon observeren hoe bepaalde leerlingen het doen om daarna over hun aandeel in de groep te reflecteren, kan heel interessant zijn. Luister naar de manier van communiceren in de groepen en help elkaar als collega om grenzen te stellen.

Individuele ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Als je weet dat er een groepswerk komt, kun je de leerling door middel van pre-teaching al wat laten voorbereiden zodat hij volwaardig kan deelnemen aan het groepswerk zelf. Reflecteer achteraf ook eens met de leerling over zijn/ haar ervaringen

Zelf nog ideeën?

sla link op in klembord

Kopieer

Op deze padlet mag je verzamelen wat je zelf al doet om leerlingen hierin te onderSteunen, te Stimuleren en/ of te Sturen. Daarnaast mag je ook wat je pikt of nog beter zou doen uit de aangeboden voorstellen verzamelen in de vierde en vijfde kolom. Nog vragen of bedenkingen? Die kun je kwijt in kolom 6.

Over deze databank

Hier vind je begeleidingstips rond de grootste talige struikelblokken die taalzwakke en anderstalige leerlingen tijdens onze lessen ervaren. Het is een inventaris van mogelijkheden en materialen om te remediëren, differentiëren, compenseren en eventueel ook te dispenseren. De toolbox is niet af. Wie zelf ook interessante ondersteuningsmaterialen of tips heeft, mag die doorgeven via de padlets onderaan de struikelblokken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio