Wat en voor wie?

Wat zijn de sociale verkiezingen?

sla link op in klembord

Met de sociale verkiezingen kiezen de werknemers van ondernemingen hun afgevaardigden. Die personeelsafgevaardigden zetelen in de ondernemingsraad (OR) en in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Voor meer informatie over de werking en de taken van het CPBW en de OR verwijzen we jullie graag naar de website van Fod WASO. De sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. De eerstvolgende staan gepland tussen 11 en 24 mei 2020.

De werkgever neemt het initiatief om de sociale verkiezingen te organiseren. Mei 2020 lijkt misschien nog ver weg, maar als werkgever moet je een hele strikte procedure volgen die zich uitstrekt over maar liefst 150 kalenderdagen.

Dat betekent heel concreet dat de eerste stappen van de verkiezingen van mei 2020 al gezet moeten worden in december 2019. Op de kalender van dag tot dag doorlopen we samen met jou het hele proces.

De sociale verkiezingen brengen heel wat werk met zich mee. Het is dan ook belangrijk om nu al na te denken over de organisatie. Moet je al dan niet verkiezingen organiseren? Aan wie vraagje om de praktische organisatie op te zetten en op te volgen? Doe je beroep op een externe partner om je te begeleiden? Zo ja, welke budgetten moet je dan voorzien? Probeer deze vragen al voor de zomervakantie te beantwoorden.

Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren?

sla link op in klembord

Of je als onderneming sociale verkiezingen moet organiseren, hangt af van je gewoonlijk gemiddeld aantal werknemers. We bekijken wat dit concreet betekent op Hoe sociale verkiezingen organiseren?.

De wet bepaalt in ieder geval dat alle ondernemingen met gewoonlijk gemiddeld vijftig werknemers sociale verkiezingen moeten organiseren voor het CPBW.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld honderd werknemers tellen, moeten ook sociale verkiezingen organiseren voor de ondernemingsraad (OR).

Voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers kijk je naar een specifieke periode. Voor de verkiezingen van mei 2020 ligt deze periode, de referteperiode, vast tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019.

Onderneming of Technische bedrijfseenheid?

sla link op in klembord

Wat betekent ‘onderneming’? Geldt dit dan ook wel voor onderwijs? Zo ja, ben je dan als schoolbestuur met je hele vzw één grote onderneming? Of is iedere aparte school, vestigingsplaats, campus, een onderneming?

De wetgeving sociale verkiezingen geldt in ieder geval ook voor onderwijs. We spreken in het kader van de sociale verkiezingen over technische bedrijfseenheden (TBE). De organisatie van de sociale verkiezingen vindt plaats op het niveau van die technische bedrijfseenheden.

Hoe je als schoolbestuur bepaalt of je één grote technische bedrijfseenheid op het niveau van de vzw of verschillende kleinere technische bedrijfseenheden vormt, vind je terug op de pagina ‘Hoe sociale verkiezingen organiseren?’.

LOC en OR? LOC of OR?

sla link op in klembord

Wat als je al een lokaal onderhandelingscomité (LOC) hebt in je scholen? Ben je dan als schoolbestuur niet vrijgesteld van de organisatie van de sociale verkiezingen?

De periode waarin de LOC's opnieuw samengesteld worden, overlapt bijna met de periode waarin de sociale verkiezingen opstarten. De eerstvolgende hersamenstelling van het LOC vindt plaats eind november - begin december 2019. De eerste stappen van de sociale verkiezingen vallen dan weer midden december, dus enkele dagen na de hersamenstelling van de LOC's.

Toch is het niet zo dat je vrijgesteld bent van de sociale verkiezingen als je al een LOC zou hebben. De LOC's worden namelijk geregeld door Vlaamse regelgeving, de sociale verkiezingen door federale regelgeving.

Dus ook al heb je een LOC, zodra je als onderneming gewoonlijk gemiddeld vijftig werknemers (CPBW) of honderd werknemers (OR) telt, ben je wettelijk verplicht sociale verkiezingen te organiseren voor de samenstelling van het CPBW en/of OR.

Merk op dat het omgekeerd wel zo is dat als je school, internaat of centrum voor volwassenenonderwijs onder het werkingsgebied van een ondernemingsraad valt, er geen LOC moet opgericht worden.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
02 507 06 44
×
Kijkt als...
Niveau
Regio