Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

Het CPBW brengt adviezen uit en formuleert voorstellen over welzijn en preventie aan het bestuur. Zodra je als werkgever gemiddeld 50 personen tewerk stelt, moet je een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten. Hele uitgebreide informatie over het CPBW vind je op de website van FOD WASO.

Wettelijke basis

sla link op in klembord

Kopieer

De wettelijke basis vind je in boek II, titel 7 van de codex welzijn op het werk. Het CPBW is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever en van de werknemer. De werknemersafvaardiging wordt verkozen in de sociale verkiezingen die om de vier jaar plaats vinden.

Geen CPBW, maar wel een LOC (Lokaal Overleg Comité)

sla link op in klembord

Kopieer

Als je in je organisatie om welke reden dan ook geen CPBW hebt, dan verschuiven de taken en bevoegdheden van het CPBW automatisch naar de vakbondsafvaardiging. Dat kan het geval zijn wanneer er geen kandidaten waren bij de sociale verkiezingen. In onderwijsinstellingen is dat dan het Lokaal Overlegcomité of het LOC. Je plaatst ‘Welzijn op het werk’ expliciet op de agenda van het LOC en nodigt de interne preventieadviseur uit om de vergadering bij te wonen.

Ook als je geen vijftig werknemers in dienst zou hebben en dus niet wettelijk verplicht bent om een CPBW te organiseren, raden wij je aan om ‘Welzijn op het werk’ als vast agendapunt mee te nemen in de vergaderingen van het LOC.

Rechtstreekse participatie

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als werkgever geen CPBW hebt, noch vakbondsafgevaardigden, dan moet je wettelijk verplicht de items in verband met welzijn behandelen in rechtstreekse participatie met het personeel. Het ligt niet wettelijk vast hoe je dit moet aanpakken. Zo kun je gebruik maken van de algemene personeelsvergadering om die items aan bod te laten komen.

Als werkgever moet je in ieder geval een register voorzien waarin de werknemers hun voorstellen, opmerkingen of advies kwijt kunnen. Daarnaast moet er ook een uithangbord of een ander communicatiemiddel zijn (bijvoorbeeld elektronische post) waarmee alle werknemers kunnen bereikt worden. De gegevens van de externe dienst staan hierop vermeld, net als die van de toezichthoudende ambtenaren.

Opdrachten CPBW

sla link op in klembord

Kopieer

De opdrachten van het CPBW liggen wettelijk vast. Voor sommige zaken heeft het CPBW adviesbevoegdheid. Voor andere heb je als werkgever het expliciete akkoord van het CPBW nodig:

 • het vastleggen van de taken die door de interne dienst zullen opgenomen worden en de taken die door de externe dienst zullen opgenomen worden;
 • de samenstelling van de interne dienst;
 • de middelen en uren waarover de interne dienst kan beschikken.

De activiteitenkalender geeft je een handig overzicht van welke opdracht wanneer uitgevoerd moet worden. Je kunt het als inspiratie gebruiken bij het opstellen van de agenda’s van het CPBW, het LOC of de personeelsvergadering.

Huishoudelijk reglement CPBW

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om voor je CPBW een huishoudelijk reglement op te stellen. Dat reglement omvat minimaal een aantal vaste punten waaronder de naam en de voornaam van de voorzitter, de wijze waarop externe deskundigen worden uitgenodigd en de wijze waarop het personeel geïnformeerd zal worden over de beslissingen van het comité. Je kunt je inspireren op het model van huishoudelijk reglement.

Je bespreekt het huishoudelijk reglement op de eerste vergadering of de installatievergadering na de sociale verkiezingen en laat het door alle leden ondertekenen.

Interne preventieadviseur en CPBW

sla link op in klembord

Kopieer

De interne preventieadviseur heeft een aantal specifieke opdrachten voor het CPBW:

 • verzekeren van het secretariaat;
 • opstellen van de adviezen van het comité;
 • zorgen voor de notulen van de vergaderingen van het CPBW;
 • bijwonen van de vergaderingen van het CPBW en waar nodig toelichtingen verstrekken;
 • ervoor zorgen dat de adviezen van het comité worden uitgevoerd.

Contact

Inge Van Durme
stafmedewerker
   02 507 07 14
   0474 83 59 29
   Franky Wauters
   stafmedewerker
     02 507 07 99
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio