Samen leren leiden

Professionaliseringstraject voor schoolleiders op het vlak van onderwijskundig leiderschap, van collectieve leerprocessen en het faciliteren van professionele leergemeenschappen in de school.

In 2021 stapten 53 schoolleiders uit zeven scholengemeenschappen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een tweejarig traject van de Vlaamse Overheid. Dit traject kreeg de naam Samen leren leiden. Het versterken van het onderwijskundig leiderschap van deze schoolleiders was het hoofddoel. Die zeven groepen vormden binnen hun samenwerkingsverband elk een professionele leergemeenschap (PLG).

Elke schoolleider engageerde zich om in het tweede jaar een PLG in de eigen school op te starten. In het eerste jaar werden ze hierop voorbereid tijdens maandelijkse bijeenkomsten in het samenwerkingsverband onder leiding van een pedagogische begeleider van het net. Het vormen van een PLG in het samenwerkingsverband in het eerste jaar leek een mooie voorbereiding voor het opstarten van een PLG in de eigen school in het tweede jaar. Elke schoolleider had dan immers zelf de eigenheid en meerwaarde van een PLG mogen ervaren.

Het was heel fijn. In het begin dacht ik, verdorie, mijn tweede jaar als directie, ik heb wel andere zaken te doen. Maar ik heb zelf veel bijgeleerd. Het was een moment om alles los te laten. Ik keek er naar uit, zeker als het een volledige dag was. Efkes weg, emoties delen maar ook weten dat je met veel energie terugkomt.
Greet, schoolleider basisonderwijs
Je zou dit project om de paar jaar moeten doen, omdat dit zo’n impact heeft op je schoolproces. Je vindt elkaar. Samen lerend erin staan is heel waardevol.
Hanne, coördinerend directeur basisonderwijs
Ik had nooit het gevoel dat ik op nascholing vertrok. We kregen ruimte om op een veilige manier dingen te ventileren. Doordat we allen van dezelfde scholengemeenschap waren, werd de band tussen de schoolleiders versterkt. De waardering die je van collega’s krijgt, doet deugd.
Wendy, schoolleider basisonderwijs
Ik geloof in zelfsturende teams. Vertrekken vanuit de aanwezige competentie. Er is veel knowhow. Je kan veel leren van elkaar. Geef uw mensen verantwoordelijkheid. Laat ze mee het traject bepalen.
Karel, schoolleider secundair onderwijs
We vonden al lang dat de vergaderingen teveel eenrichtingsverkeer waren: de directie was aan het woord en de anderen luisterden. Dat was niet zo groeigericht. En dat hebben we nu anders aangepakt.
Zoë, schoolleider secundair onderwijs
Het leren ervaren, dit was de kern van dit project.
Giete, coördinerend directeur basisonderwijs

Samen leren leiden: een traject voor sterk gedeeld onderwijskundig leiderschap

sla link op in klembord

Kopieer

Wat we leerden uit dit traject, zette ons ertoe aan om een nieuw en gelijkaardig tweejarig professionaliseringsaanbod aan te bieden.

Deze professionalisering richt zich tot een team (of subteam) van schoolleiders van eenzelfde scholengemeenschap die het onderwijskundig leiderschap willen versterken.

Met dit tweejarig traject:

 • krijg je inzicht in belangrijke leiderschapsconcepten;
 • verdiepen we ons in het gedeeld onderwijskundig leiderschap;
 • krijg je inzicht en overzicht over het concept leadership for learning en leert het bijhorend kader kennen en gebruiken;
 • ontwikkel je vaardigheden om het onderwijskundig leiderschap te versterken aan de hand van leiderschapspraktijken;
 • versterk je de teamcompetenties door nieuwe inzichten over collectief leren;
 • leer je gerichte (leer)vragen stellen die te maken hebben met de leercontext van de leerlingen- de school – het team – het leiderschap;
 • krijg je handvatten om deze leervragen professioneel aan te pakken.

Je kan hier inschrijven voor Samen leren leiden 2.0

Vanuit dit traject is een inspiratiegids voor het werken met professionele leergemeenschappen gemaakt.

Contact

Peter Van Iseghem
pedagogisch begeleider
   0475 36 72 09
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio