Professionalisering volwassenenonderwijs

Nascholingsinitiatieven voor directieteams en middenkader volwassenenonderwijs

Voor het volwassenenonderwijs organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen al geruime tijd verschillende nascholingsinitiatieven. De belangrijkste daarvan is het jaarlijkse congres voor directies en besturen dat in het teken staat van een bepaalde thematiek zoals leren van de fusie-ervaringen van de hogescholen, strategische keuzes maken, en in kaart brengen welke nieuwe wegen centra voor volwassenenonderwijs kunnen opzoeken (flexibel, ondernemend en dichtbij).

Binnen de congressen die gericht zijn op het middenkader wordt waar mogelijk eveneens ingezet op leiderschapsaspecten zoals het aansturen van teams en vakgroepen.

Ook binnen de internationaliseringstrajecten zetten we in op het thema leiderschapsontwikkeling.

Tot slot organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarnaast nog een tweejarige cyclus basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs.

De leiderschapsontwikkeling die Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbiedt aan het volwassenenonderwijs wil in het algemeen inzetten op het verhogen van:

 • leiderschapscapaciteiten
 • kennis van regelgeving, landschap en institutioneel kader
 • internationaliseringskansen
 • mogelijkheden van digitaal leren
 • prikkelen van educatief ondernemerschap

Contact

Ton Van Weel
stafmedewerker
   02 529 04 18
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio