Als bestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor de werking van jouw onderwijsinstellingen. Kwaliteitsvol besturen en de taken en verantwoordelijkheden van een bestuur vragen professionaliteit van alle besturen en bestuurders. 
De meeste bestuurders zijn vrijwilligers en met professionalisering bedoelen we hier ondersteunen, vorming voorzien, modellen aanleveren, intervisie faciliteren, gesprekken aangaan, bereikbaar zijn voor vragen ...

Hoe?

Kandidaat- en startende bestuurders

Kalender

Teamgericht professionaliseren

Professionalisering

×
Kijkt als...
Niveau
Regio