Hoe?

Besturen is teamwerk waarbij elke bestuurder zijn eigenheid en competenties inzet om in groep beleid te voeren. De meeste besturen bestaan uit maximaal 15 leden waardoor het moeilijk is om echt alle nodige competenties in huis te hebben. De onderwijswereld evolueert ook snel waardoor continu professionaliseren voor besturen en bestuurders een must is.

Professionaliseren voor besturen en bestuurders kan individueel of in groep gebeuren, maar er zijn heel wat mogelijke werkvormen:

 • informatie lezen of beluisteren
 • zelfevaluatie
 • een kritische vriend inschakelen
 • intervisie
 • een vorming volgen

Velen blijven hangen in de laatste vorm, maar er zijn veel meer opties.

Digitaal materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt aan digitaal te beluisteren materialen. Je vindt ze, gekoppeld aan de thema's, terug op deze website.

Aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Kwaliteitsvol besturen houdt in dat het bestuur evolueert, vernieuwt, bijstuurt … kortom: optimaliseert.

Besturen zijn zeer divers en vanuit zeer verschillende achtergronden vanuit andere beginsituaties samengesteld.

Dit betekent dat we niet direct de vinger kunnen leggen op wat een startende bestuurder nodig heeft of wat jouw bestuur dit werkjaar nodig heeft. Bestuurders die beroepsmatig niet uit een onderwijscontext komen, hebben nood aan andere professionalisering dan wie doorstroomde vanuit onderwijs.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil daarom voor besturen en bestuurders in afzonderlijke sessies voorzien. We raden elk bestuur aan meerdere initiatieven per werkjaar te volgen, met meerdere bestuurders naar eenzelfde initiatief te komen en de professionalisering achteraf toe te passen in het eigen bestuur.

Het aanbod delen we als volgt in:

 • onthaal voor kandidaat- of startende bestuurders
 • basisinformatie gekoppeld aan één of meerdere beleidsdomeinen 
 • prioriteiten voor het werkjaar
 • actuele dossiers
 • intervisie

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio