ProfS

Driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs

ProfS is een drie jaar durende opleiding voor beginnende schoolleiders in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, geïnspireerd op het eigen opvoedingsproject van het katholiek onderwijs.

ProfS werkt sinds het schooljaar 2023-2024 vanuit een vernieuwd curriculum. De krachtlijnen hiervan lichten we toe in deze introductiefilm.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

Het hoofddoel is een schoolleider vormen die:

 • inzicht heeft in zijn werk én in zichzelf;
 • competenties ontwikkelt om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven;
 • het beleidsvoerend vermogen van de school vergroot;
 • zichzelf lerend blijft opstellen;
 • in voortdurende wisselwerking staat tussen actie en reflectie;
 • samen met het team een krachtige leer- en leefomgeving creëert.

Vanaf het eerste jaar ondersteunen we je in het verkennen van je taken en je identiteit als schoolleider in een katholieke dialoogschool.

In het tweede jaar reiken we inzichten en werkvormen aan die je op weg zetten om een leercultuur te stimuleren in je eigen school. 

In het derde jaar beklemtonen we het ontwikkelingsgericht leiding geven gekoppeld aan visie- en kwaliteitsontwikkeling.

Curriculum

sla link op in klembord

Kopieer

In deze opleiding brengen we verschillende inhouden samen in een gestructureerd en professioneel aanbod. Doorheen de sessies benaderen we je schoolleiderschap vanuit vijf leiderschapspraktijken:

 • leidinggeven aan de kwaliteit van onderwijs,
 • ontwikkelen van mensen,
 • visiegericht werken,
 • investeren in goede relaties met de omgeving,
 • ontwikkelen van de school.
Deze vormen de kapstokken waaraan je je functioneren ophangt en staan ten dienste van het leren van leerlingen en de onderwijsprofessionals om je heen. Je persoonlijk leiderschap geeft kleur, invulling en sturing aan al deze aspecten, je bent immers zelf het belangrijkste instrument.

Strategie en methode

sla link op in klembord

Kopieer

Ons leeraanbod vormt één geheel en combineert actuele leiderschapsinzichten met doorleefde praktijkervaringen. Bij elk leeraanbod geven we je de gelegenheid om dit te linken aan jouw concrete situatie. We werken hierbij interactief.

We hechten in de opleiding veel belang aan (zelf)reflectie. Reflecteren is een proces van vragen en bevraagd worden en het helpt om als schoolleider jezelf en je werk constructief kritisch te blijven benaderen. Onder de deskundige leiding van een reflectiegroepbegeleider en in kleine vaste groepen bespreken we jouw functioneren of kijken we naar een concrete werksituatie. Hierdoor krijg je inzicht om je eigen leiderschapspraktijk opnieuw of anders aan te pakken. Je wordt je ook bewuster van je eigen rol en van de factoren die meespelen. Dit doet de professionaliteit groeien.

Het samen leren en werken is een belangrijk onderdeel van onze krachtige leeromgeving. Er ontwikkelt zich tijdens de drie jaar een betekenisvolle peer-group. Beginnende schooleiders bouwen een stevig netwerk op dat stimulerend en ondersteunend is. In het verdere verloop van je loopbaan zijn deze professionele vriendschappen vaak de basis voor verdere professionalisering.

Algemene informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, moet je in functie zijn als directeur in een katholieke basisschool. Je volgt ProfS in de regio waar je directeur bent, namelijk in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Hasselt of Gent. Je kunt online inschrijven tot 1 dag voor de eerste sessie. Indien je later wenst te starten, neem je contact op met de regionale ProfS-verantwoordelijke. Samen wordt bekeken wat mogelijk is.

De deelname in de kosten bedraagt voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 560 euro voor het schooljaar 2024-2025. Deze prijs omvat de cursusmomenten, syllabi, koffie, eventuele broodjesmaaltijden en administratie.

Je inschrijving kan tot de dag vóór de eerste sessie kosteloos worden geannuleerd. Daarvoor neem je contact op met de  regionale ProfS-verantwoordelijke. Van zodra de sessies van start gaan, wordt een annuleringskost aangerekend van 250 euro en verrekend met het betaalde inschrijvingsgeld, dat voor gemaakte kosten. Voor annuleringen na de kerstvakantie wordt de volledige inschrijvingsprijs aangerekend.

Sinds 1 september 2021 is een opleiding verplicht voor elke evaluator. Door het volgen van de ProfS-opleiding worden ook de doelstellingen van de vorming tot evaluator behaald. Schoolleiders die ProfS volgen, ontvangen het attest van deelname aan vorming evaluator op het einde van het tweede jaar van de ProfS-opleiding via mail.

De schoolleider die deze driejarige opleiding voltooid heeft, ontvangt het ProfS-certificaat.

Praktische informatie en inschrijven

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio