ProfS

Driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs

ProfS is een drie jaar durende opleiding voor beginnende schoolleiders in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, geïnspireerd op het eigen opvoedingsproject van het katholiek onderwijs.

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

Het hoofddoel is een schoolleider vormen die:

 • inzicht heeft in zijn werk én in zichzelf;
 • competenties ontwikkelt om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven;
 • het beleidsvoerend vermogen van de school vergroot;
 • zichzelf lerend blijft opstellen;
 • in voortdurende wisselwerking staat tussen actie en reflectie;
 • samen met het team een krachtige leer- en leefomgeving creëert.

Vanaf het eerste jaar ondersteunen we je in het verkennen van je taken en je identiteit als schoolleider in een katholieke dialoogschool.

In het tweede jaar reiken we inzichten en werkvormen aan die je op weg zetten om een leercultuur te stimuleren in je eigen school. 

In het derde jaar beklemtonen we het ontwikkelingsgericht leiding geven gekoppeld aan visie- en kwaliteitsontwikkeling.

Curriculum

sla link op in klembord

Kopieer

In deze opleiding worden verschillende inhouden samengebracht in een gestructureerd en professioneel aanbod. Doorheen de drie jaar wordt tijdens de sessies gewerkt aan volgende thema’s:

 • groeien in leiderschap;
 • de school als organisatie vorm geven;
 • ontwikkeling stimuleren;
 • communiceren;
 • tijd beheren;
 • de katholieke identiteit van je school uitbouwen;
 • onderwijskwaliteit realiseren.

Strategie en methode

sla link op in klembord

Kopieer

Bij elk leeraanbod is er de gelegenheid om dit te linken aan de concrete situatie. In reflectiegroepen wordt vertrokken vanuit van een gezamenlijk thema of een werkervaring, binnengebracht door één van de deelnemers. Door te reflecteren over de eigen ervaringen en over die van de groepsleden wordt de eigen professionaliteit vergroot.

Het samen leren en werken is een belangrijk onderdeel van onze krachtige leeromgeving. Er ontwikkelt zich tijdens de drie jaar een betekenisvolle peer-group. Beginnende schooleiders bouwen een stevig netwerk op dat stimulerend en ondersteunend is. In het verdere verloop van je loopbaan zijn deze professionele vriendschappen vaak de basis voor verdere professionalisering.

Praktische informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, moet je in functie zijn als directeur in een katholieke basisschool. Je volgt ProfS in de regio waar je directeur bent, namelijk in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Hasselt of Gent. Je kunt online inschrijven tot 1 dag voor de eerste sessie. Indien je later wenst te starten, neem je contact op met de regionale ProfS-verantwoordelijke. Samen wordt bekeken wat mogelijk is.

De deelname in de kosten bedraagt voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 560 euro voor het schooljaar 2022-2023. Deze prijs omvat de cursusmomenten, syllabi, koffie, eventuele broodjesmaaltijden en administratie.

Je inschrijving kan tot de dag vóór de eerste sessie kosteloos worden geannuleerd. Daarvoor neem je contact op met de  regionale ProfS-verantwoordelijke. Van zodra de sessies van start gaan, wordt een annuleringskost aangerekend van 250 euro en verrekend met het betaalde inschrijvingsgeld, dat voor gemaakte kosten. Voor annuleringen vanaf 1 januari wordt de volledige inschrijvingsprijs aangerekend.

Een overzicht van alle modules en de praktische informatie is te vinden in de regionale brochures.

Inschrijven ProfS 2022-2023

sla link op in klembord

Kopieer

Beginnende schoolleiders die zich willen inschrijven voor ProfS nemen contact op met de plaatselijke ProfS-verantwoordelijke. 

Deelnemers kunnen online inschrijven voor het volgende schooljaar vanaf 15 juni.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio