Postgraduaat Schoolbeleid

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met CVA van de Universiteit Antwerpen. Het postgraduaat Schoolbeleid richt zich tot directies van het gewoon en buitengewoon vrij secundair onderwijs. Deze driejarige opleiding bieden we aan als een postgraduaat (21 studiepunten) en bevat een duidelijke leerlijn.

Het docententeam bestaat uit trainers, academici, beleidsmakers en deskundigen met ruime praktijkervaring. Het programma sturen we voortdurend bij aan de hand van evaluaties door de deelnemers. Op basis daarvan streven we naar kwalitatieve opleidingen die we aanpassen aan de actuele en toekomstige behoeften en noden van schoolleiders. De gehanteerde basisprincipes zijn praktijkgerichtheid en een participatieve aanpak. Onze pijlers: professionaliseren, exploreren en verbinden.

Het programma is opgebouwd uit volgende onderdelen:

  • Netwerking: Het werken met een vaste cursusgroep creëert een sociaal-professioneel netwerk. De groepen worden heterogeen samengesteld. Dit biedt heel wat gelegenheid tot verrijkende contacten en ervaringsuitwisseling.
  • Intervisie: De opleiding leert je op metaniveau kritisch te kijken naar je eigen schoolwerking en eigen functioneren. Per jaar vinden drie begeleide reflectiegroepbijeenkomsten in kleine groep plaats.
  • Evaluatie: Aan de hand van tussentijdse opdrachten, gelinkt aan de verschillende modules, toon je aan dat je de cursusinhoud kan toepassen en vertalen naar de eigen schoolpraktijk. 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio