Bij de besprekingen in de aanloop naar een fusie zijn patrimonium en infrastructuur belangrijke thema's. Zet ze tijdig op de agenda!

Downloads

Deze nota is een leidraad voor de behandeling van patrimonium tijdens een fusie-operatie en plaatst onderwijspatrimonium ook in een ruimer kader.

2MB

In deze tekst vind je terug hoe je gesubsidieerde infrastructuur moet overdragen naar een ander schoolbestuur. Welke timing moet je volgen? Hoe moet je het dossier samenstellen? Op welke zaken moet je extra letten?

250KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio