Vasten: probeer het eens uit: wekelijkse bezinning voor personeelsleden

In het licht van het jaarthema Verrassend vreugdevol verkennen we in de vasten de vreugde van het experimenteren. Probeer het vasten eens uit en proef de aanstekelijke vreugde ervan.

Voor personeelsleden is er voor Aswoensdag en wekelijks in de vasten een verdiepingsmoment opgebouwd. De bezinning vertrekt vanuit de eerste schriftlezing van iedere zondag in de veertigdagentijd.

De teksten zijn bedoeld om de personeelsleden persoonlijk te voeden. Ze kunnen ook bij gezamenlijke verdiepingsmomenten  van dienst zijn.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio