Vasten 2021 - Overzicht van het aanbod

In het licht van het jaarthema Verrassend vreugdevol verkent Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de vasten de vreugde van het experimenteren.

Vasten 2021: probeer het eens uit

sla link op in klembord

Kopieer

Mag je school daarvoor in deze vastentijd een oefenterrein zijn? Probeer het eens uit en proef de aanstekelijke vreugde ervan. Een affiche, een Leeftochtnummer, een reeks bezinningskaarten en een ruim aanbod op het web zetten je op weg.

Een pdf-versie van dit beknopt overzicht vind je in bijlage.

Affiche

sla link op in klembord

Kopieer

De affiche nodigt je er kleurrijk toe uit om te experimenteren met vasten en te ervaren hoe de vastentijd niet alleen een inspanning maar ook een bron van vreugde kan zijn. De vastentijd steunt op vier pijlers: inkeer of bezinning, versobering, verzoening en solidariteit of delen. De affiche reikt je ook (die) vier penselen aan.

Leeftocht

sla link op in klembord

Kopieer

Het nieuwe ontdekken, het vertrouwde anders zien, een nieuwe weg durven inslaan: durven we het experiment aan? Probeer het eens uit! Het maartnummer van Leeftocht geeft je een duwtje in de rug.

Bezinningskaarten

sla link op in klembord

Kopieer

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met inspirerende mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte, twee bij de vasten en twee bij Pasen. Het beeld van de vastenkaart met tekst van Kathleen Boedt (zie hiernaast) stemt overeen met het affichebeeld. Probeer het eens uit om elkaar met een kaart een hart onder de riem te steken!

Aanbod op het web

sla link op in klembord

Kopieer

Het digitale aanbod kun je vanaf eind januari downloaden op de website.

Iedere dag van de week heeft een vaste rubriek: maandag een gebed, dinsdag een (Bijbel)verhaal, woensdag een beeldmeditatie/kunstwerk, donderdag een inspiratiemoment over Broederlijk Delen, vrijdag een doemoment voor bao en een lied of filmpje voor so. Voor Aswoensdag en de Goede Week is er extra materiaal.

Voor personeelsleden is er wekelijks een verdiepingsmoment opgebouwd vanuit de eerste schriftlezing van iedere zondag in de veertigdagentijd.

Leeftocht voor kinderen: speciaal voor de kleuter- en lagere school zorgt Uitgeverij Averbode i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor Leeftocht op maat van leerlingen in het kader van de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel.

Voor het buitengewoon onderwijs is er voor elke dag van de Goede Week een eigen aanbod rond zintuiglijk vieren. Er komt ook een zintuiglijke viering rond Pasen (na de paasvakantie).

Grasduinen in het aanbod van Broederlijk Delen en SpoorZeS

Met de campagne 2021 Delen doet goed blijft Broederlijk Delen op zijn 60ste verjaardag inzetten op delen en herverdelen in. Het is een hefboom voor systeemverandering. Alle materialen vind je op www.broederlijkdelen.be/bestel.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

Leeftocht en affiche

sla link op in klembord

Kopieer

Het vastennummer van Leeftocht krijgt elke abonnee toegezonden in de eerste week van februari 2021, samen met de vastenaffiche (in A3 en A2). Affiches kunnen in beide formaten worden bijbesteld: A2 tegen € 0,50, A3 tegen € 0,30, verzendingskosten € 2,50. Bestellen via de webwinkel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/bestellen-opvoedingsproject-pastoraal

Info: leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 09.

Bezinningskaarten

sla link op in klembord

Kopieer

Bezinningskaartenzijn te bestellen bij Uitgeverij Muurkranten, Monnikenwerve 1, 8000 Brugge. Tel. 050 31 26 01

info@muurkranten.bewww.muurkranten.be. Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) + € 4,95 verzendingskosten.

Aanbod online van onze partners

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio