Veertigdagentijd 2022: impulsen voor het basisonderwijs

Boomfiche voor maart: de wereldboom

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van de jaarwerking Als bomen vertellen wortelt in de veertigdagentijd de wereldboom. De boomfiche van maart geeft allerhande impulsen rond de ‘Wereldboom’. We zijn wereldwijd verbonden als één familie met een gemeenschappelijk huis. We verbinden ons met mensen waar ook ter wereld om samen heel wat rijkdommen te delen. Delen doet goed!

Menos es mas. Minder is meer. Bouwstenen voor vieringen in de veertigdagentijd

sla link op in klembord

Kopieer

In deze bundel vind je suggesties om tijdens de veertigdagentijd liturgisch te vieren in de basisschool. De vastenwerking op school kan meer zijn dan een lessenproject alleen. Kinderen krijgen kansen om geloof te beleven: in gebed, stilte, met een verhaal, een lied, rituelen, beweging en symbolen.

Meer en meer zien we hoe in katholieke basisscholen zinvol wordt gevierd in een vrije vorm. Daarbij kunnen alle kinderen (ongeacht hun godsdienstige achtergrond) participeren. Tegelijk krijgt christelijke geloofsbeleving duidelijke kansen (in de geest van de ‘dialoogschool’…). Zo ontstaat op school een ruimte waarin God het hart van kinderen kan raken.

Ook bij eucharistievieringen kunnen een aantal bouwstenen uit deze bundel zinvol geïntegreerd worden binnen het kader en het ritueel van een kindvriendelijke eucharistie, bij bijvoorbeeld inleiding, Schriftlezingen, voorbede, geloofsbelijdenis, dankgebed ...

Een verhaal voor de paastijd: het verhaal van de drie bomen.

sla link op in klembord

Kopieer

In deze bundel vind je suggesties om een paasbezinning te organiseren en de symbolen rond de paasperiode in de kijker te zetten.

De droom van de drie Libanonceders

sla link op in klembord

Kopieer

Aan de hand van dit sprookje van Paulo Coelho, dat werd vertaald door Marc Dedapper en mooi geïllustreerd door Zuster Daniella Oh, Annuntiate van Heverlee, kan je met de kinderen terugblikken op belangrijke, specifieke momenten uit het leven van Jezus. Zo wordt in het verhaal via de droom van drie Libanonceders, mooi en sterk symbolisch verwezen naar Jezus’ geboorte, Het Laatste Avondmaal en de (kruisdood en) verrijzenis.

Misschien fijn om te weten dat de Libanonceder wordt beschouwd als levensboom. Het verhaal van Jezus is een verhaal van Leven en gaat ook vandaag nog door. De woorden en daden van Jezus inspireren het leven van heel wat mensen. Moge de presentatie van het verhaal in bijlage inspirerend zijn voor de paastijd.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio