Veertigdagentijd 2022: aanbod voor het secundair onderwijs

De veertigdagentijd, die ons voorbereidt op Pasen; start dit jaar op woensdag 2 maart. Er zijn exact vier schoolweken tussen de krokusvakantie en de paasvakantie: vier weken waarin we met onze collega’s en leerlingen aan de slag kunnen gaan met inspirerend materiaal. Om die reden valt dit inspirerend materiaal uiteen in vier onderdelen.

In de eerste week ligt onze focus op stilte.

In de tweede week verkennen we soberheid.

De derde week beklemtonen we de solidariteit.

In de vierde en laatste week ligt de klemtoon op verzoening.

In elk van deze onderdelen vind je dezelfde structuur en opbouw terug. Zo begint elke bijdrage met gebeden en bezinningsteksten. Daarna vind je audiovisueel materiaal (liederen en beeldfragmenten), citaten en gedichten, een actieve werkvorm en een link met de campagne van Broederlijk Delen terug. Elke bijdrage eindigt met een verwijzing naar Leeftocht; naar het nummer ‘Wereldwijd verbonden’ dat volledig in het teken van de veertigdagentijd staat.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio