Leeftocht veertigdagentijd 2022

We zijn verbonden in een wereldwijd netwerk. De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Wij, mensen, zijn één grote familie. Meer nog dan anders maken we dat in de veertigdagentijd concreet.

Wereldwijd verbonden

sla link op in klembord

Kopieer

Mensen uit de verste landen komen zeer dichtbij dankzij de mondialisering en de migratie. Via onze computer communiceren we vlot met de andere kant van de wereld. En vaak wonen mensen uit andere culturen naast de deur, in onze stad of onze straat. Met respect voor ieders eigenheid bouwen we samen aan ons huis, een gezonde planeet die alle mensen recht doet.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

Het maartnummer van Leeftocht (2021-2022, nr. 7) krijgt elke abonnee toegezonden in de eerste week van februari 2022, samen met de affiche voor de veertigdagentijd (in A2 en A3).

Je kunt het Leeftochtnummer ook online lezen en de scheurstrook apart downloaden om zelf te printen en als boekenlegger te verspreiden.

Een inspiratietekst gaat nog wat dieper op het thema in.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio