Veertigdagentijd 2022: weekbezinning voor personeelsleden

Aansluitend bij het jaarthema De kracht van verbinden en het thema voor de veertigdagentijd Wereldwijd verbonden krijgen personeelsleden voor iedere week in de veertigdagentijd een aanbod voor een verdiepingsmoment.

De teksten zijn bedoeld om de personeelsleden te inspireren. Ze kunnen ook bij gezamenlijke verdiepingsmomenten van dienst zijn.

Onze katholieke dialoogorganisatie nodigt - vanuit haar verbondenheid met een katholieke dialoogkerk - ook jou uit om in te zetten op een drievoudige verbondenheid tijdens de veertigdagentijd: verbondenheid met de ander(e), verbondenheid met de schepping, verbondenheid met de mens die ik ben.

Eerste week

sla link op in klembord

Kopieer

Tweede week

sla link op in klembord

Kopieer

Derde week

sla link op in klembord

Kopieer

Vierde week

sla link op in klembord

Kopieer

Vijfde week

sla link op in klembord

Kopieer

Zesde week

sla link op in klembord

Kopieer

Paasbezinning

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio