Uitwerking jaarthema Leeftocht – materialen advent en Kerstmis BaO

Het decembernummer van Leeftocht is getiteld ‘ruimte om (meer) mens te worden’. Niet toevallig is dit ook de titel van de bijhorende adventscampagne die scholen wil ondersteunen in het beleven van deze sterke tijd, die aftelt naar het feest van Kerstmis.

Naast het leeftochtnummer en de adventsaffiches die je op de school ontvangt, voorzien we in extra digitale materialen die je kunnen helpen om deze periode op school te beleven. Deze vindt je op deze pagina als downloaddocumenten (‘adventskalender: Wondere weken’; ‘Impulsen advent wondere weken’; ‘adventsviering: Ruimte voor Jezus’).

Graag presenteren we deze materialen ook aan de scholen tijdens digitale inspiratieavonden. Tijdens deze sessies leren deelnemers welke extra materialen er ontwikkeld werden en hoe ze samenhangen met de grotere adventscampagne enerzijds en het jaarthema van Leeftocht anderzijds.

Wil je graag aansluiten bij één van deze digitale inspiratieavonden? Hier vind je alle informatie:

 • Digitale inspiratieavond op maandag 6 november (20.30 – 21.30 uur, Zoom)
  • Deze sessie wordt georganiseerd door de collega’s van regio Antwerpen, maar is vrij toegankelijk voor scholen van andere regio’s.
  • Opgelet: Deze avond wordt ingevuld vanuit de regionale groep pastoraal op school en bekijkt de regionale, plaatselijke kansen die er zijn om met dit materiaal aan de slag te gaan. Zo worden ook mensen uit de pastorale eenheden en parochies uitgenodigd om te kijken hoe we kunnen werken aan een mogelijke verbinding tussen beide werkvelden.
  • Meer info op vind je hier. Bij vragen kun je contact opnemen met Hanne Jacobs, identiteitsbegeleider regio Antwerpen.
 • Digitale inspiratieavond op woensdagavond 15 november
  • Deze sessie wordt georganiseerd door de collega’s van regio Mechelen-Brussel, maar is vrij toegankelijk voor scholen van andere regio’s.
  • Meer info en inschrijven via deze link.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio