Uitwerking jaarthema Leeftocht – input adventbezinningen voor personeelsleden

Het decembernummer van Leeftocht is getiteld ‘ruimte om (meer) mens te worden’. Niet toevallig is dit ook de titel van de bijhorende adventscampagne die scholen wil ondersteunen in het beleven van deze sterke tijd, die aftelt naar het feest van Kerstmis.

Naast het leeftochtnummer en de adventsaffiches die je op de school ontvangt, voorzien we vier bezinningsfiches; een per week van de advent. Je kunt ze op deze pagina downloaden.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio