7 december 2023 – Hoorzitting over onderwijs voor zieke leerlingen: een korte, persoonlijke impressie

Toegegeven, tot deze hoorzitting had ik zelf nog niet gehoord van het rapport van IDEA Consult (nwvr: die naam duikt de laatste tijd wel vaak op bij onderwijsbeleidsonderzoek; zou er weinig concurrentie zijn in die sector?; de gunning inzake de zgn. spending review m.b.t. de financiering van het hoger onderwijs ging ook al naar IDEA Consult, blijkbaar intussen ook in samenwerking met het Enschedese CHEPS) over de evaluatie van het onderwijs aan zieke leerlingen. De hoorzitting gaf een rijk en mooi overzicht ter zake, want vanuit de verschillende invalshoeken van de diverse, betrokken actoren: van de Onderwijsinspectie over de CLB’s, de onderwijsadministratie tot het bekende Bednet en de ziekenhuisscholen zelf plus de belangenvereniging PoZiLiV. Niet onverwacht, met zo’n plejade aan sprekers, werd de spreektijd ruim overschreden en zat er wel wat overlap in de presentaties, maar eigenlijk stoorde mij dat niet bij deze gelegenheid.

De sprekers waren: Katja Petry (coördinerend inspecteur onderwijsinspectie), Hilde De Rijbel (inspecteur secundair en buitengewoon secundair onderwijs onderwijsinspectie), Stefan Grielens (algemeen directeur Vrij CLB Netwerk), Inge Van Trimpont (directeur permanente ondersteuningscel, centra voor leerlingenbegeleiding GO!), Lotte Meulewater (beleidscoördinator permanente ondersteuningscel, centra voor leerlingenbegeleiding GO!), John De Plecker (afdelingshoofd Leerplicht, Departement Onderwijs en Vorming), Gery Smans (vertegenwoordiger Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen), Mathieu Tallon (algemeen directeur Bednet), Kathy Lindekens (voorzitter Bednet), Ingrid Donceel (coördinerend directeur ziekenhuisschool UZ Leuven), Kenneth Vansichen (directeur ziekenhuisschool De Radar) en Marleen Willaert (voorzitter School & Ziekzijn, West-Vlaanderen).

Eigenlijk spraken de presentaties wel voor zich, -- een interessant en omstandig overzicht van de belangrijkste en diverse aspecten van het thema, waarbij de omvang van psychologische problemen bij leerlingen toch wel te denken geeft --, maar uit de bespreking haal ik vooral deze oproep: vereenvoudiging van de regelgeving, zij het dat, -- en dat is toch niet zo onlogisch --, uit het betoog van John De Plecker (in een vorig leven nog werkzaam op het kabinet van toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke) wel bleek dat die in de loop van de tijd opgebouwde regelgeving altijd een legitieme rationale in zich droeg.

Ik verwijs ten slotte heel graag naar de hele video [vanaf 14:28] van de bespreking in afwachting van het formele parlementaire verslag.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wifried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio