24 november-1 december 2022 – Begroting, Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) en Programmadecreet: een kort commentaar

Als eerste stap in de parlementaire bespreking lichtte minister Weyts traditiegetrouw de begroting en zijn beleid voor 2023 toe in een overzichtelijke powerpointpresentatie. Hij benadrukt daarbij graag de toename ten opzichte van het jaar voordien (nu: +1,539 miljard euro, exclusief relance- en coronamiddelen) en ten opzichte van het begin van de legislatuur (+3,194 miljard euro). Terecht, maar zoals iedereen weet, misschien niet alles maar toch véél is relatief… (cf. infra).
vr 2 december 2022

30 november 2022 – Bescherming van leerlingen en wangedrag van leraren

Toen in ’s middags de thema’s zag verschijnen van deze actuele onderwijsvragen was het eerste wat ik dacht: “Dit dreigen alweer vragen te worden: niet over het beleid van de minister (waarover parlementaire vragen horen te gaan), maar over “andere zaken”, hoe schrijnend ook.” We hadden ook nog maar pas de kwestie van het externe meldpunt i.v.m. grensoverschrijdend gedrag gehad (weliswaar voor het hoger onderwijs, maar dat zou hoe dan ook een veel generieker meldpunt worden). Trouwens, met een meldpunt alleen was het probleem in kwestie nog niet opgelost. Dat kan zeker een minister niet alleen… maar dat beseffen sommige politici nog altijd niet… Werd mijn vermoeden bevestigd of moest ik na de parlementaire bespreking zelf toch enige nuance aanbrengen in mijn houding? Toegegeven, in zekere zin wel, maar toch.
do 1 december 2022

24 november 2022 – Hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs: een bondig commentaar

Voor dit stukje deed ik even een controle van mijn archief en ik vond, zoals ik overigens al vermoedde, een niet onaardige lijst van parlementaire activiteiten over het thema van deze hoorzitting. Die was het resultaat van nog bijkomende, recentere berichten over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Een zaak van verdere opvolging dus. Logisch. Maar ik hoop nu wel dat diverse aanbevelingen en voorstellen ter zake ook concrete uitvoering gaan krijgen zodat er voorts ook nóg meer ten goede verandert in dit verband. Het Nieuwsblad vatte de hoorzitting trouwens goed samen. Er zijn belangrijke dingen gezegd. Tijd voor verdere concrete actie nu.
za 26 november 2022

23 november 2022 – Vlaamse Scholierenkoepel en schoolfacturen

Vandaag had ik niet voor het eerst een groot “FC De Kampioenen”-gevoel… die tv-serie lijkt ook nooit op te houden met herhaald te worden op vrt. Overigens beginnen op dit eigenste moment waarop ik deze regels typ, de Rode Duivels aan hun eerste match op dit atypische WK voetbal. Dus… : wegens alles al genoegzaam bekend én dat voetbalargument, dat dan weer naadloos past bij mijn aanvankelijke metafoor, ga ik het hier heel beknopt houden. Zelfs een hofnar wil zich bij tijd en wijle ontspannen ’s avonds. Ik hoor net hiernaast mijn vrouw roepen…: blijkbaar handsbal van Carrasco in de “grote carré”, maar Courtois toont zich de Redder des Vaderlands, al zal niet iedereen het met mij eens zijn op dat stuk…
do 24 november 2022

16 november 2022 – Hoofddoek, stagiaires lerarenopleidingen en lerarentekort

Eerlijk gezegd, bij mijn weten hadden we over dit thema al een hele tijd niets meer gehoord… tot “mijn” krant (voor abonnees) een inderdaad belangrijk probleem aankaartte à la Une op 15 november 2022 (zie ook op 16 november 2022 en De Afspraak op 15 november 2022 met onze eigen directeur-generaal). Eerst waren er nog een omstandig actuadebat over de problematiek in de kinderopvang naar aanleiding van een nieuwe concrete casus en enkele andere actuele vragen. Maar dan verschenen de vier vragenstellers voor dit thema achter het spreekgestoelte. Het thema was al voldoende bekend vanuit het verleden en in een context van een lerarentekort werd het des te relevanter.
do 17 november 2022

16 november 2022 - Gedachtewisseling over het rapport van de Praktijkcommissie eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: een heel bondig commentaar

Op 7 oktober 2022 was het voorwerp van deze gedachtewisseling als Mededeling op de Vlaamse regering gekomen. Minder dan een week later kwam het aan bod in de Commissie voor Onderwijs. Nu kwamen de covoorzitters en een lid van de Praktijkcommissie zelf naar de Commissie voor Onderwijs: Kristien Druyts (voorzitter Praktijkcommissie), Isabelle Janssens (voorzitter Praktijkcommissie) en Ria Marechal (lid Praktijkcommissie). Boeiend, daar niet van, maar de tijdbesteding (1 uur 45 minuten) leverde mij als geïnteresseerde luisteraar en observator weinig op dat ik niet al gelezen had in het publiek beschikbare rapport van de Praktijkcommissie. Ik kan dit ‘commentaar’ dan ook heel bondig houden.
wo 16 november 2022

10 van 680

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio