26 oktober 2023 – Vervolgopleidingen in onderwijs

Ook deze vraag om uitleg had enkele precedenten: 3 december 2020, 16 september 2021 en 23 juni 2022. Blijkbaar daalden de aantallen studenten in de banaba-opleidingen bij de lerarenopleidingen, onder andere door de moeilijkere combineerbaarheid ervan met een gezinsleven. Kon bijvoorbeeld de zgn. lerarenbonus soelaas bieden? Of kon de zgn. niet-verworven salarisschaal uitgebreid worden naar andere of zelfs álle banaba-opleidingen? Ook het (eventueel) makkelijkere en voordeligere alternatief van bepaalde professionele masteropleidingen in Nederland kwam opnieuw ter sprake.

Dat sommigen opteerden voor zo’n Nederlandse masteropleiding (grootte van die groep: onbekend), daaraan kon minister Weyts niet veel doen. Hij focuste dan ook op de eigen middelen voor professionalisering (de verhoging van die middelen voor basis- en secundair onderwijs kenden we al) en op de al eerder vermelde engagementsverklaring met de lerarenopleidingen (cf. hoorzitting die ochtend en de eerste vraag om uitleg van de namiddagvergadering over de masteropleiding basisonderwijs). Bij de lerarenbonus lag de focus op de initiële lerarenopleidingen, niet op vervolgopleidingen. Voor de vragen over aanvangsbegeleiding kon de minister dankbaar verwijzen naar materialen op de website van Klascement (23 maart 2023) en voor het beleid inzake professionele ontwikkeling van leraren naar de OESO-studie over Teacher’s Professional Learning, die bekendgemaakt werd in de lente van 2021 en waarvan al gebruikgemaakt werd bij verschillende beleidsbeslissingen de afgelopen maanden.

Vragensteller Vandromme bleef hameren op de verloningskwestie in dit verhaal, maar voegde daaraan nog een andere financiële kwestie toe: de slechts 50 procent-financiering van de banaba-opleidingen, inderdaad... Interveniënt Johan Danen hernam dan weer de kwaliteitskwestie van lerarenopleidingen, zoals die die ochtend tijdens de hoorzitting met An De Moor, Jan Rijkers en Tim Surma aan bod gekomen was en waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen.

Minister Weyts hernam op zijn beurt het verhaal van de engagementsverklaring met de lerarenopleidingen (cf. het verhaal van de 15 miljoen euro) en van de verhoging van de professionaliseringsmiddelen om finaal nog eens uit te komen bij de al aangenomen decretale regeling voor de … leraar-specialist.

Vragensteller Vandromme keek uit naar de vermelde engagementsverklaring, maar liep meteen ook vooruit naar vermoedelijk twee interessante voorstellen die in het volgende verkiezingsprogramma van haar partij zouden staan: het zgn. aanwendingspercentage optrekken naar 100 procent en de ontkleuring van die middelen. Afwachten maar.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de vervolgopleidingen in het onderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio