Werknemers

Ook werknemers hebben op het vlak van veiligheid en welzijn hun verplichtingen. De wettelijke basis vind je in de wet arbeidsovereenkomsten en het burgerlijk wetboek.

Melden van problemen

sla link op in klembord

Kopieer

Je werknemers moeten problemen in verband met welzijn en bescherming op het werk zo snel mogelijk melden aan jou, de preventieadviseur of aan een werknemersafgevaardigde in het comité voor preventie bescherming op het werk. Mogelijke problemen zijn bijvoorbeeld een losgekomen stopcontact, een verwarming die niet functioneert, een lift die hapert, ramen die niet open kunnen … Die informatie is belangrijk om de gepaste maatregelen te nemen.

Preventie van psychosociale risico’s

sla link op in klembord

Kopieer

Ook in de preventie van psychosociale risico’s hebben je werknemers een rol te spelen. Zo moeten zij onder meer:

  • de procedures en instructies naleven;
  • de stressfactoren die zij ervaren, meedelen aan de preventieadviseurs;
  • bijdragen aan een snelle oplossing van interpersoonlijke conflicten;
  • weigeren deel te nemen aan de uitsluiting van collega’s;
  • zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
  • zich onthouden van elk misbruik van de procedures.

Informatie en toelichting

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever ben je verplicht je werknemers te informeren en op te leiden. Zo hebben zij recht op informatie over:

Geschreven instructies licht je als werkgever mondeling toe zodat de werknemers je vervolgens daarover gerichte vragen kunnen stellen. Zo geef je hen de nodige toelichtingen over:

De informatie over de procedures die een werknemer kan volgen en andere zaken die je voor werknemers nuttig acht, vermeld je ook in het arbeidsreglement.

Als werkgever zorg je er voor dat je werknemers de contactgegevens hebben van de volgende personen en organisaties:

  • de preventieadviseur psychosociale aspecten;
  • de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
  • de contactgegevens van de eventuele vertrouwenspersonen.

Je vermeldt ze in het arbeidsreglement én op een voor de werknemers gemakkelijk toegankelijke plaats. Je kunt ze bijvoorbeeld aanplakken of op het intranet plaatsen.

Als je het model van arbeidsreglement van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruikt, zit de nodige informatie vervat in bijlage 6 bij het arbeidsreglement.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio