Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Taken en opdrachten

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever ben je verplicht aangesloten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EPDBW). De EDPBW staat in voor die aspecten van de welzijnswetgeving die de IDPBW niet kan opnemen wegens het ontbreken van de juiste competenties. Zo kun je als werkgever een beroep doen op een arbeidsarts omdat je in de interne dienst PBW geen medisch departement hebt. De verdeling van de taken tussen de EPDBW en de IDPBW noteer je in het identificatiedocument.

De externe dienst PBW kan ondersteuning bieden bij de zeven welzijnsdomeinen:

 • arbeidshygiëne;
 • arbeidsveiligheid;
 • ergonomie;
 • gezondheidsbescherming;
 • leefmilieu en welzijn;
 • verfraaiing van de arbeidsplaatsen;
 • psychosociale aspecten van het werk.

Voor welke zaken je een beroep moet doen op de externe dienst, hangt af van het niveau van jouw preventieadviseur. Zo mag een preventieadviseur met niveau 1 of 2 meer opdrachten uitvoeren dan een preventieadviseur met een basisvorming. Het overzicht kan je helpen bij het in kaart brengen van de verschillende opdrachten en taken.

Overeenkomst

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever sluit je een overeenkomst af met de externe dienst. In die overeenkomst neem je de volgende zaken op:

 • de opdrachten die je aan de EDPBW toevertrouwt;
 • de aard, omvang en minimumduur van de prestaties om de opdracht te kunnen vervullen;
 • de door jou ter beschikking gestelde middelen;
 • de manier van samenwerken met de interne dienst;
 • de betrekkingen met het comité;
 • de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden;
 • de periodiciteit van de bezoeken en de afspraken om een specifiek bezoek aan te vragen.

Forfaitaire bijdrage

sla link op in klembord

Kopieer

De forfaitaire bijdrage die je aan de EPDBW moet betalen, is wettelijk vastgelegd.

Voor het gesubsidieerd personeel in het onderwijs wordt de forfaitaire bijdrage betaald per voltijdse equivalent en niet per werknemer. Alle betrokken partijen hebben die regeling goedgekeurd. Je vindt er meer informatie over in een artikel van 2015 in Schooldirect.

Voor het niet-gesubsidieerd personeel of de contractuelen is de wettelijke tarifering van toepassing.

Het rijgeschiktheidsattest

sla link op in klembord

Kopieer

In bepaalde gevallen hebben personeelsleden van je organisatie een rijgeschiktheidsattest nodig om collega’s of leerlingen te vervoeren. Meer informatie hierover vind je onder ‘Vervoer en verkeersveiligheid’. Het is de arbeidsarts van de externe dienst die het rijgeschiktheidsattest uitreikt.

Gezondheidstoezicht

sla link op in klembord

Kopieer

De arbeidsarts van de EDPW heeft een aantal opdrachten en verplichtingen op het vlak van gezondheidstoezicht. Zo zal hij deelnemen aan risicoanalyses om mee te beslissen of gezondheidstoezicht nodig is of niet.

Erkende externe diensten

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Inge Van Durme
stafmedewerker
   02 507 07 14
   0474 83 59 29
   Franky Wauters
   stafmedewerker
     02 507 07 99
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio